ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  18-09-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΠρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την υποστήριξη των
Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

σ     
Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Από τις ανωτέρω θέσεις δυο (2) αφορούν την Δ/νση Δασών Χίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:

Ειδικότητα:      ΠΕ -  Γεωτεχνικών (Δασολόγοι)
ΤΕ - Δασοπόνοι

Διάρκεια Σύμβασης: οκτώ 8 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη σχετική ανακοίνωση καθώς και το Παράρτημα ΑΣΕΠ Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 
Ε Δ Ω


Πηγή: www.ktimatologio.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael