Δήμος Χίου: Νέα Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων της ΣΟΧ/3 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε Yπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    26 - 08 - 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 


 Δήμος Χίου: Νέα Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων της ΣΟΧ/3 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε Yπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Δήμου Χίου σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Χίου,
η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει σήμερα 26/08/2020 και λήγει στις 28/08/2020.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 55332/20.8.2020 (ΣΟΧ 3/2020) και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:protokollo@chios.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22713-50817 22713-50815 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την Νέα Ανακοίνωση, το Παράρτημα της Ανακοίνωσης καθώς και την Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου
ΕΔΩ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael