Δήμος Χίου: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    24 - 08 - 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 Δήμος Χίου: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Χίου.

Ειδικότητα:  ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων
Αριθμός ατόμων
Μερικής απασχόλησης : 32 άτομα
Πλήρους απασχόλησης : 33 άτομα 
Χρόνος απασχόλησης :  Διδακτικό έτος 2020-2021

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:protokollo@chios.gov.gr
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22713-50817 22713-50815 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την Ανακοίνωση, το Παράρτημα της Ανακοίνωσης και την Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου 

ΕΔΩ


 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael