Δήμος Χίου: Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                 Χίος  18-10-2017
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 


Δήμος Χίου: Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

    
    Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, ΅ε σύ΅βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατό΅ων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της (στελέχωση των Δο΅ών “Βοήθεια στο Σπίτι” Ιωνίας και Χίου).    

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ Νοσηλευτών 2


Διάρκεια σύμβασης: 8 ΅ήνες 

Υποβολή αιτήσεων συ΅΅ετοχής:  Οι ενδιαφερό΅ενοι καλούνται να συ΅πληρώσουν την αίτηση ΅ε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ΅ε άλλο εξουσιοδοτη΅ένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρη΅ένη από δη΅όσια αρχή, είτε ταχυδρο΅ικά ΅ε συστη΅ένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δη΅οτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου, Ριζαρίου & Πασπάτη, Τ.Κ.82100 Χίος, υπόψη κας Κ. Κουγιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2271081106)   έως και Δευτέρα 23/10/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Πηγή: www.chioscity.gr


aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael