Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου: Πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 

  
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  16-08-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου: Πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ. προσ 

    
     Η
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της (από ιδίους πόρους).

Ειδικότητα: ΠΕ Νηπιαγωγών
Διάρκεια σύμβασης : 8 μήνες


   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου, Ριζαρίου & Πασπάτη, Τ.Κ.82100 Χίος, υπόψιν κας Κ. Κουγιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2271081106).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 20-08-2018 έως 29-08-2018.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ3/2018


Πηγή: www.chioscity.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael