Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου: Ανάθεση Λογιστικών & Φοροτεχνικών υπηρεσιών σε Λογιστή-Φοροτεχνικό


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                   Χίος  13-04-2016    
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                   Εργασίας
 

  
Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου: Ανάθεση Λογιστικών & Φοροτεχνικών υπηρεσιών σε Λογιστή-Φοροτεχνικό

     Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» για την περίοδο 01/05/2016 έως 31/12/2016.

     Η παροχή της υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) με κριτήριο τα οριζόμενα προσόντα στη σύμβαση, που διατίθεται στα γραφεία ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
   
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά και βιογραφικό προκειμένου να γίνει αξιολόγηση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης σε σφραγισμένο φάκελο στη γραμματεία ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Λάδης 1, Χίος, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.00 έως 15.00.

    Φάκελοι θα γίνονται δεκτοί μέχρι την Παρασκευή 15/04/2016 και ώρα 12.00

   ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Λογιστικών & Φορολογικών Υπηρεσιών

Πηγή: www.chioscity.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael