Δήμος Χίου: Πρόσληψη δέκα (10) ναυαγοσωστών κατηγορίας ΔΕ


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                          Χίος  10-05-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Δήμος Χίου: Πρόσληψη δέκα (10) ναυαγοσωστών κατηγορίας ΔΕ προσ 

    
     Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 189/2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΒ7ΦΩΗΝ-ΥΒΙ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη, για την φύλαξη των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες Αγίας Φωτεινής, Κώμης, Καρφά, Λιθίου και Μπέλλα Βίστα του Δήμου Χίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ Ναυαγοσώστες 10
(εκ των οποίων ο ένας θα  εκτελεί χρέη χειριστή μηχανοκίνητου ταχύπλοου σκάφους)
ΔΕ Συντονιστή - Επόπτη κατόχου άδειας Ναυαγοσώστη επί τρία (3) τουλάχιστον έτη 1


 Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης:
1. Για τους ναυαγοσώστες είναι τα εξής: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή.
2. Για τον Συντονιστή – Επόπτη είναι τα εξής: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή, η κατοχή της άδειας δε, να είναι επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 15/05/2019.


Πηγή: www.chios.gov.gr 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael