Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου: Πρόσληψη 1 ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμου, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  07-09-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου: Πρόσληψη 1 ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμου, με σύμβαση έως εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  προσ 

    
  
 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός  (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμου
για την εύρυθμη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού «Γλυκό μου Μανταρίνι» της επιχείρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής έως 4/5/2019

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στα γραφεία της ΔΗΚΕΧ στην οδό Ριζαρίου & Πασπάτη, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
έως την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
4. Τίτλος σπουδών
5. Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας του Ν.1599/86


Πηγή: www.chioscity.gr 
  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael