Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου: Πρόσληψη 1 Παθολόγου Ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  05-09-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου: Πρόσληψη 1 Ιατρού Παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου. προσ 

    
     Η
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου με έναν (1) Ιατρό Παθολόγο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικού ελέγχου της υγείας των ηλικιωμένων μελών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30-06-2019.


Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου, Ριζαρίου & Πασπάτη, Τ.Κ.82100 Χίος, υπόψιν κας Κ. Κουγιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2271081106).


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Πηγή: www.chioscity.gr 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael