Δήμος Χίου: Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                 Χίος  01-09-2017
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 


ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

    
    Το 
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για υπηρεσίες που παρέχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του ΝΠΔΔ.

Ειδικότητα
: ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2018

  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από σήμερα έως και τη Δευτέρα 11/09/2017.


   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ 6/2017

   ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael