Ενημέρωση αποφοίτων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) για την έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας -βοηθητικής άδειας- απαιτούμενη για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος   13-06-2016
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

  

Ενημέρωση αποφοίτων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) για την έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας -βοηθητικής άδειας- απαιτούμενη για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών    
    


Το Τμήμα Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης / Π.Ε.Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους των τεχνικών επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ), τομέα Ηλεκτρολογικού & Μηχανολογικού μετά την κτήση του πτυχίου τους να προσέλθουν στην Υπηρεσία, ώστε να εφοδιαστούν με την βοηθητική άδεια - Βεβαίωση Αναγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011, σε διαφορετική περίπτωση η προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί δεν προσμετράται  για την απόκτηση Επαγγελματικών αδειών.


Οι απόφοιτοι των επαγγελματικών σχολών Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου, εάν επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν την Βεβαίωση Αναγγελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή & Ηλεκτροσυγκολλητή.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας:
Καλουτά 2 - 82 131 Χίος και στο τηλέφωνο 2271352319
(κ. Αναστασάκη Στέλλα)
aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael