Ο «ΧΑΡΤΗΣ» ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΚ


pvaigaiou

 
 
 

Ο «χάρτης» των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΙΕΚ

     Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΟΕΕΚ. Για την υλοποίηση του έργου αυτού συστάθηκε και λειτουργεί η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ).  
     Ο ΟΕΕΚ προωθεί κατά προτεραιότητα τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
     Αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε τα εξής: Με κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο ΟΕΕΚ, με τη συνδρομή της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ), στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πραγματοποιεί, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, δύο φορές τον χρόνο.
     Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, οι απόφοιτοι των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ, διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά θέματα για όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΔ 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/EOK).
  • Η αναγνώριση του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο γίνεται βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).
  • Η μοριοδότηση κατόχων Διπλώματος ΟΕΕΚ σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες στηρίζεται στο Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02)
  • Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.
    Στην παρουσίαση των ειδικών ρυθμίσεων κατά ειδικότητα που ακολουθεί, όπου (**...) σημειώνονται οι παλαιότερες ονομασίες ειδικοτήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής (**Προγραμματιστής Η/Υ, **Προγραμματιστής Η/Υ - Βοηθός αναλυτή Η/Υ, **Προγραμματιστής Η/Υ - Βάσεων Δεδομένων, **Προγραμματιστής Η/Υ - Εφαρμογών), Τεχνικός βιομηχανικού λογισμικού Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων & Παροχής Υπηρεσιών INTERNET - INTRANET Τεχνικός Δικτύων, Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών, Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δικτύων & Αυτοματισμού Γραφείου, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia - (**Προγραμματιστής Η/Υ - Πληροφορικής Εφαρμογών Πολυμέσων ΙΕΚ, **Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα-Μultimedia), Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων, Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών και Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Video Games), Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών, Τεχνικός Τεχνολογίας internet, Τεχνικός Τηλεπληροφορικής = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη για όλες τις ειδικότητες.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Γραμματέας Διεύθυνσης (**Ειδικός διοικητικών υπηρεσιών, Ειδικός αυτοματοποίησης γραφείου**), Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων, Τειρεσίας: Άτομα με προβλήματα όρασης - Χειριστές τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών, Τεχνικός Διανομής, Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών.


ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (**Διοικητικό και λογιστικό στέλεχος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, **Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος), Στέλεχος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Στέλεχος διεθνούς εμπορίου, Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών (**Ειδικός εργασιών ασφαλιστικών εταιρειών κλάδου ζωής, Ειδικός εργασιών ασφαλιστικών εταιρειών γενικών κλάδων, Ειδικός Εργασιών Αναλογισμού Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εκτιμητής Ασφαλειών [κινδύνου και αποζημιώσεων ασφαλιστικών εταιρειών]**), Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) (**Marketing ΙΕΚ**), Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων (**Οργάνωσης-Διοίκησης εμπορικών επιχειρήσεων ΙΕΚ**), Ειδικός πωλήσεων (**Πωλήσεων ΙΕΚ), Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών, (**Ειδικός Τραπεζοασφαλιστικών Παροχών). Κτηματομεσίτης - Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας, Στατιστικής έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων, Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων, Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών, Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης.

EΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία = ΡΥΘΜΙΣΗ: Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/Α/25-7-97) Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/Α/6-10-98) =ΑΔΕΙΑ: Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή) Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως (άδεια Δ' τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις). Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου =ΡΥΘΜΙΣΗ: Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/Α/25-7-97) Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/Α/6-10-98) = ΑΔΕΙΑ: Λογιστή Φοροτεχνικού Δ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή) Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως (άδεια Δ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις). Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου ΡΥΘΜΙΣΗ: Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/Α/25-7-97) Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/Α/6-10-98) = ΑΔΕΙΑ: Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή) Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως (άδεια Δ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις). Ειδικός χρηματιστηριακών εργασιών (**Ειδικός χρηματιστηριακών συναλλαγών) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Απόφ. Δ.Σ. Κεφαλαιαγοράς 4/213/28-03-01 Π.Δ. 234/2004 ΦΕΚ 218/Α/12-11-2004 = ΑΔΕΙΑ: Υπεύθυνος Λήψης και Διαβίβασης Εντολών Αντικριστής, Βοηθός Αναλυτή Μετοχών κ.λπ. Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες και φορείς, κ.λπ. Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία = ΡΥΘΜΙΣΗ: Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/Α/25-7-97) Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/Α/6-10-98) = ΑΔΕΙΑ: Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή) Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως (άδεια Δ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις). Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών = ΡΥΘΜΙΣΗ: Αποφ. Δ.Σ. Κεφαλαιαγοράς 4/213/28-03-01 Π.Δ. 234/2004 ΦΕΚ 218/Α/12-11-2004 = ΑΔΕΙΑ: Υπεύθυνος Λήψης και Διαβίβασης Εντολών Αντικρυστής, Βοηθός Αναλυτή Μετοχών κ.λπ.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Επιμελητής πτήσεων, Οδηγός Ταξί, Τεχνικός Μεταφοράς, Εμπορευμάτων Αερομεταφορών, Υπάλληλος Αεροδρομίου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 404/1996 (ΦΕΚ 271/Α/11-12-96) Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/23-08-2002) Π.Δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α/18-12-2003) = ΑΔΕΙΑ: Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών (δίπλωμα, άδεια οδήγησης όλων των κατηγοριών, λευκό ποινικό μητρώο, προϋποθέσεις υγείας, εξετάσεις).


ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός ξενοδοχειακής ψυχαγωγίας, Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και τροφοδοσίας, Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας.

ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Βοηθός Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη (Μεταγυμνασιακό), Βοηθός εστιατορικής τέχνης (Μεταγυμνασιακό), Βοηθός ζαχαροπλαστικής τέχνης (Μεταγυμνασιακό), Βοηθός μαγειρικής τέχνης (Μεταγυμνασιακό), Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής, Τεχνικός μαγειρικής τέχνης Υπάλληλος Μπαρ, Υπεύθυνος μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού (catering).


ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός αεροπορικών εταιρειών, Ειδικός διαχείρισης τουριστικών εκδηλώσεων, Ειδικός τουριστικού πρακτορείου, Στέλεχος τουρισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων, Συνοδός Βουνού, Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, Τουρισικός Συνοδός (Νομοθεσία: σε εξέλιξη).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός θαλασσοθεραπείας - SPA = ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ.Απ.9833/2009 (ΦΕΚ 1055/Β/2-06-2009) = ΑΔΕΙΑ: Εργασία ως Λουτρονόμος σε κέντρα θαλασσοθεραπείας. Ειδικός λουτροθεραπείας- SPA= ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ.Απ. 9833/2009 (ΦΕΚ 1055/Β/2-06-2009) = ΑΔΕΙΑ: Εργασία ως Λουτρονόμος σε μονάδες ιαματικής θεραπείας ή κέντρα ιαματικού τουρισμού. Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 229/1995 (ΦΕΚ 130/Α/1995) = ΑΔΕΙΑ: Ναυτιλιακό Πρακτορείο (2ετής προϋπηρεσία). Επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 267/2003 (ΦΕΚ 240/Α/16-10-03) = ΑΔΕΙΑ: Ιδιωτικός/δημόσιος τομέας (εθνικοί δρυμοί, προστατευόμενες περιοχές, χώροι υπαίθριας αναψυχής) υπό καθοδήγηση του διαχειριστή των φυσικών αυτών συστημάτων.


ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Βοηθός γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (μεταγυμνασιακό), Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Τεχνικός αμπελουργίας - οινοτεχνίας, Τεχνικός ανθοκομίας, Τεχνικός αρδεύσεων, Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας, Τεχνικός δενδροκομίας και μεταποίησης-επεξεργασίας προϊόντων ελιάς-φιστικιάς, Τεχνικός θερμοκηπίων (**Τεχνικός θερμοκηπιακών κατασκευών**)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός δασικής προστασίας = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 344/2001 (ΦΕΚ 232/Α/11-10-2001) = ΑΔΕΙΑ: 1. Στον δημόσιο τομέα: Δασικό προσωπικό Δ.Ε., Δασοφύλακας 2. Στον ιδιωτικό τομέα: Φύλακας θήρας, Προσωπικό Δασικών Εργασιών. Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων (εκ νέου νομοθετική επεξεργασία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).


ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός αναπαραγωγής αγροτικών ζώων, Τεχνικός Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας, Τεχνικός πτηνοτροφίας.


ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Βοηθός Επεξεργασίας Κρέατος και Πουλερικών (Μεταγυμνασιακό-Αναμένεται νομοθετική επεξεργασία από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης), Τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος, Τεχνικός ποτοποιίας αποσταγματοποιίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός ηλεκτρονικός βιομηχανικών εφαρμογών, Τεχνικός οργάνων μετρήσεων (**Τεχνικός ηλεκτρονικός οργάνων μετρήσεων**).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός Η/Υ και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου (**Τεχνικός ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημάτων και αυτοματοποίησης γραφείου**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη. Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη. Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών = ΡΥΘΜΙΣΗ: Εγγρ. 77260/Β/6071/ 24-11-99 Υπ. Μετ. - Επικ. Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/71) Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α/10-10-03) Έγγ Υπ. Μετ. και Επικοινωνιών/ Δ/νση Πιστοποίησης Αρ. Πρωτ. 1450/9/26-1-2005 = ΑΔΕΙΑ: Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα). Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων (**Ηλεκτρονικός οπτικοηλεκτρο-ακουστικών συστημάτων**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Έγγραφο 80028/Β/7783/26-1-99 του Υπ. Μεταφ. -Επικοιν. Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/71) Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α/10-10-03) = ΑΔΕΙΑ: Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα). Τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών = ΡΥΘΜΙΣΗ: Εγγρ. 77260/Β/6071/ 24-11-99 Υπ. Μετ. - Επικ. Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/71) Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α/10-10-03) Έγγ Υπ. Μετ. και Επικοινωνιών/ Δ/νση Πιστοποίησης Αρ. Πρωτ. 1450/9/26-1-2005 = ΑΔΕΙΑ: Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα). Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας (**Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Εγγρ. 77260/Β/6071/ 24-11-99 Υπ. Μετ. - Επικ. Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/71) Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α/10-10-03) = ΑΔΕΙΑ: Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα).

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός αερίων καυσίμων = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) = ΑΔΕΙΑ: Τεχνίτη αερίων καυσίμων, Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (Αδεια Τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4 χρόνια προϋπηρεσία). Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού (**Τεχνικός εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού, Τεχνικός βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων ψύξης**) = Π.Δ. 289/00 (ΦΕΚ 235/Α/31-10-2000) Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ 72/Α/25-4-1996) (στην προϋπηρεσία περιλαμβάνεται και η 6μηνη προαιρετική πρακτική άσκηση) = ΑΔΕΙΑ: Αδεια τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (δίπλωμα), Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (δίπλωμα, άδεια τεχνίτη, περίπου 500 ημ/θια, εξετάσεις), Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (δίπλωμα, άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, περίπου 660 ημ/θια - 110 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας, εξετάσεις) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (δίπλωμα, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, περίπου 500 ημ/θια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης, εξετάσεις) (προϋπηρεσία μειωμένη 30% σε σχέση με τους πτυχιούχους ΤΕΛ). Τεχνικός εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου C.N.C. (**Τεχνικός μηχανών αριθμητικού ελέγχου C.N.C.**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη. Τεχνικός αυτοκινήτων - οχημάτων = ΡΥΘΜΙΣΗ: Κ.Υ.Α. Ε/ 6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μεταφ - Επικοινωνιών (ΦΕΚ 416/Β/19-4-99), Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85), Άρθρο 18 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/26-09-2003) = ΑΔΕΙΑ: Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις: Μηχανοτεχνίτη (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη συστήματος πέδησης (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη αναρτήσεων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων (δίπλωμα, έτη πρ/σία), Τεχνίτη εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Ηλεκτροτεχνίτη (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία), Τεχνίτη οργάνων (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία), Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη ψυγείων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη τροχών (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη βαφής (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος πρ/σία). Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη. Τεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων οχημάτων = ΡΥΘΜΙΣΗ: Κ.Υ.Α. 6742/1999 των υπουργών Ε.Π.Θ. και Μεταφ. - Επικοινωνιών (ΦΕΚ 416/Β/19-4-99), Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85), Άρθρο 18 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/26-09-2003 = ΑΔΕΙΑ: Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις: Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη ψυγείων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη τροχών (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη βαφής (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία). Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (**Βοηθός Τεχνίτης Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/01-3-2000) = ΑΔΕΙΑ: Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού(δίπλωμα, 500 ημ/θια + εξετάσεις), Τεχνίτη Υδραυλικού Α' τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 1.125 ημ/θια - 875 στην ειδικότητα, ), Τεχνίτη Υδραυλικού Β' τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α' τάξης, 1.875 ημ/θια-1625 στην ειδικότητα, εξετάσεις), Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β τάξης, 2.625 ημ/θια, 2.375 στην ειδικότητα, εξετάσεις). Δεν περιλαμβάνονται άδειες εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων υγρών. Τεχνίτης Εγκαταστάσεων δρευσης - Αποχέτευσης (**Βοηθός Τεχνίτης Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων [δρευση -Αποχέτευση] (μεταγυμνασιακό) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/01-3-2000) = ΑΔΕΙΑ: Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (δίπλωμα, 500 ημ/θια + εξετάσεις), Τεχνίτη Υδραυλικού Α' τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 1125 ημ/θια - 875 στην ειδικότητα, ) Τεχνίτη Υδραυλικού Β' τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α' τάξης, 1.875 ημ/θια-1.625 στην ειδικότητα, εξετάσεις), Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β' τάξης, 2.625 ημ/θια, 2.375 στην ειδικότητα, εξετάσεις). Δεν περιλαμβάνονται άδειες εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων υγρών. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/01-3-2000) (στην προϋπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και η 6μηνη προαιρετική πρακτική άσκηση) = ΑΔΕΙΑ: Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (δίπλωμα), Τεχνίτη Υδραυλικού Α τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (δίπλωμα, 375 ημ/θια - 125 στην ειδικότητα, εξετάσεις), Τεχνίτη Υδραυλικού Β τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α' τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή δίπλωμα, 1.125 ημ/θια - 875 στην ειδικότητα, εξετάσεις), Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β' τάξης, 750 ημ/θια ή δίπλωμα, 1.875 ημ/θια - 1.625 στην ειδικότητα). Δεν περιλαμβάνονται άδειες εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων υγρών. Τεχνικός μηχανημάτων έργων = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 148/2006 (ΦΕΚ 158/Α/27-07-2006 = ΑΔΕΙΑ: Μηχανοδηγού-χειριστή Δ', Γ', Β' και Α' τάξεως, με ανάλογη προϋπηρεσία, μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τους πτυχιούχους ΤΕΛ. Τεχνικός Μηχανοτρονικής = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη. Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και σκαφών Αναψυχής.


ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός αυτοματισμών (**Τεχνικός συστημάτων αυτομάτου ελέγχου**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 191/2001 (ΦΕΚ 156/Α/12-7-01) και Π.Δ. 511/77 (ΦΕΚ 162/Α/1977) = ΑΔΕΙΑ: Ηλεκτροτεχνίτη Α', Γ', Δ' και ΣΤ ειδικότητας με 70% του χρόνου πρ/σίας των αποφοίτων ΤΕΛ και σημείωση σε σχέση με το δεύτερο ΠΔ: Οι άδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α' ή Γ' ειδικότητας οδηγούν, με προϋποθέσεις, στην άδεια κατασκευαστή-συντηρητή καυστήρων υγρών. Τεχνικός ανελκυστήρων (**Τεχνικός ηλεκτρολόγος ηλεκτρικού μέρους ανυψωτικών μηχανημάτων**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 113/2001 (ΦΕΚ 105/Α/25-5-01) = ΑΔΕΙΑ: Ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδ/τας Άδεια εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστ. Δ' ειδ/τας (2ετής πρ/σία, εξετάσεις: άρθρο 2 του Β.Δ. 1938) Πτυχίο επίβλεψης συντήρησης εγκαταστάσεων Δ' ειδ/τας (2ετής πρ/σία, εξετάσεις). Τεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 148/2006 (ΦΕΚ 158/Α/27-07-2006) και Π.Δ. 511/77 (ΦΕΚ 162/Α/1977) = ΑΔΕΙΑ: Τεχνίτη ηλεκτρολόγου γ ειδικότητας (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων) Άδεια εκτελέσεως εγκαταστάσεων γ ειδικότητας (με προϋπηρεσία μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τους αποφοίτους Τ.Ε.Λ.). Σημείωση σε σχέση με το δεύτερο ΠΔ: Οι άδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α' ή Γ' ειδικότητας οδηγούν, με προϋποθέσεις, στην άδεια κατασκευαστή-συντηρητή καυστήρων υγρών. Τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων οχημάτων = ΡΥΘΜΙΣΗ: ΚΥΑ Ε/6742/1999 των υπουργών Ε.Π.Θ. και Μεταφ - Επικοινωνιών (ΦΕΚ 416/Β/19-4-99), Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85). Άρθρο 18 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/26-09-2003).= ΑΔΕΙΑ: Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις: Μηχανοτεχνίτη (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία), Τεχνίτη συστήματος πέδησης (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία), Τεχνίτη αναρτήσεων (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία), Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία), Τεχνίτη εξαερωτήρων - αναμεικτήρων (καρμπυρατέρ) (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία), Ηλεκτροτεχνίτη (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη οργάνων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη ψυγείων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη τροχών (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία), Τεχνίτη βαφής (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία), Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος πρ/σία). Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών =ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη. Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (**Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ = ΡΥΜΘΙΣΗ: Π.Δ. 301/2003 (ΦΕΚ 257/Α/05-11-03) = ΑΔΕΙΑ: Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, Ανεξάρτητος επαγγελματίας (εργασία ύστερα από παραγγελία μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ). Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 209/2003 (ΦΕΚ 168/Α/02-7-2003) = ΑΔΕΙΑ: Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, Ανεξάρτητος επαγγελματίας (εργασία ύστερα από παραγγελία μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ).

ΟΜΑΔΑ ΔΟΜΙΚΩΝΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Γυψαδόρος - Σοβατζής (Μεταγυμνασιακό), Ελαιοχρωματιστής (Μεταγυμνασιακό), Κτίστης (Μεταγυμνασιακό), Τεχνίτης δομικών έργων αλουμινίου και σιδήρου (Μεταγυμνασιακό), Τεχνικός επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων, Λιθοξόος-Μαρμαράς-Λιθοχαράκτης (Μεταγυμνασιακό), Τεχνίτης Μωσαϊκών - Πλακοστρώσεων (Μεταγυμνασιακό), Ειδικός γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη. Τεχνικός δομικών έργων = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός Ελέγχου Υλικών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων = ΝΟΜΟΣ: Π.Δ. 72/2006 (ΦΕΚ 73/Α/06-04-2006) = ΑΔΕΙΑ: Βοηθός φαρμακείου (1 έτος πρακτική άσκηση σε φαρμακείο, ή 6 μήνες αν έχει κάνει 6μηνη πρακτική, εξετάσεις).

ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός Επιμεταλλώσεων, Τεχνικός Κεραμικών Υλικών, Τεχνικός Μεταλλικών Επιφανειών.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Βιβλιοδέτης, Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (**Τεχνικός γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης Εντύπου, **Τεχνικός γραφίστας ειδών συσκευασίας, **Γραφιστικής ειδών συσκευασίας ΙΕΚ, **Γραφιστικής ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου ΙΕΚ), Εικονογράφος - Σκιτσογράφος, Εκτυπωτής, Τεχνικός κινούμενης εικόνας ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος.


ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας (**Φωτογραφίας πολυφωτογραφικών εφαρμογών ΙΕΚ**).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας (**Φωτογραφίας εργαστηρίου ΙΕΚ**) = ΝΟΜΟΣ: Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) = ΑΔΕΙΑ: 1. Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου, 2. Τεχνικού Εμφανιστή-Εκτυπωτή (Άδεια Βοηθού+300 ημερομ.), 3. Τεχνικού Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ): (Άδεια Βοηθού Τεχν.Εργ.+300 ημερομ.), 4. Τεχνικού Προϊσταμένου Εργαστηρίου (600 ημερομ. ως Εμφαν.Εκτυπ. ή Εταλονέρ).


ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Αργυροχρυσοχοϊα, Τεχνικός παραγωγικής κεραμικής, Τεχνικός Παραδοσιακών Τεχνών (μεταγυμνασιακό), Τεχνικός χειροποίητης κεραμικής, Ωρολογοποιίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ 55/Α/21-03-02) = ΑΔΕΙΑ: Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής (**Τεχνικός επέμβασης, συντήρησης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς ΙΕΚ**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ 55/Α/21-03-02) = ΑΔΕΙΑ: Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης, Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης (**Συντήρησης αποκατάστασης έργων τέχνης ΙΕΚ, Διατήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης ΙΕΚ**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ 55/Α/21-03-02) = ΑΔΕΙΑ: Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης.


ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών, Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας, Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλου (**Ειδικός Σχεδίασης Επίπλου, Σχεδιαστής Επίπλου ΙΕΚ), Ξυλογλύπτης (Μεταγυμνασιακό), Τεχνικός Διακόσμησης (**Διακοσμητής εφαρμογών εσωτερικών χώρων ΙΕΚ**), Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής (**Τεχνικός Παραγωγικού Κοσμήματος, Αργυροχρυσοχοϊας ΙΕΚ), Τεχνικός Σχεδιασμού Κοσμήματος, Τεχνικός Υαλουργός Επιστημονικών Οργάνων, Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος (** Αργυροχρυσοχοϊας ΙΕΚ), Τεχνικός Ψηφιδογραφίας -Υαλογραφίας (Βιτρό), Τεχνίτης ψηφιδωτών (Μεταγυμνασιακό), Ξυλογλύπτης (Μεταγυμνασιακό)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ξυλουργών (Μεταγυμνασιακό) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ. Αποφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) = ΑΔΕΙΑ: Τεχνίτη ξυλουργού (κινηματογράφου/τηλεόρασης): με εξετάσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων, Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη, Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Βοηθός Φυσικοθεραπευτή - Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, Ιατρικός Επισκέπτης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (**Βοηθός τραυματολογίας ορθοπεδικής**) Νοσηλευτικής Χειρουργείου, Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (**Ειδικής νοσηλευτικής ΙΕΚ**) Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, (**Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ΙΕΚ), Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις (**Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ΙΕΚ) = ΡΥΘΜΙΣΗ: (για όλες τις προηγούμενες ειδικότητες):Π.Δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/Α/24-7-01), Π.Δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α/16-10-03), Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1082/Β/14-8-01), (Για Νοσηλευτική Χειρουργείου ΦΕΚ 235/Α/12-10-01) = ΑΔΕΙΑ: (για όλες τις προηγούμενες ειδικότητες): Βοηθού Νοσηλευτή (Δίπλωμα, 3μηνη πρακτική άσκηση). Βοηθός Αναισθησιολογίας Βοηθός Οδοντιάτρου = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 7/2000 (ΦΕΚ 8/Α/19-1-2000) αναμένεται τροποποιητικό διάταγμα = ΑΔΕΙΑ: Βοηθός οδοντιατρείου (1 έτος πρακτική άσκηση, εξετάσεις) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές πηγές και λουτρά (**Ειδικός Υδροθεραπείας και Λουτροθεραπείας**) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ.Απ.9833/2009 (ΦΕΚ 1055/Β/2-06-2009) =ΑΔΕΙΑ: Εργασία ως Λουτρονόμος σε μονάδες ιαματικής θεραπείας ή κέντρα ιαματικού τουρισμού. Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 62/2007 (ΦΕΚ 70/Α/22-03-2007 = ΑΔΕΙΑ: «Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου». Βοηθός Αναισθησιολογίας, Ειδικός Κινησιοθεραπείας, Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου (**Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου, **Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου ΙΕΚ), Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (**Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου **Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΙΕΚ), Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας, Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων, Οδοντοτεχνικής Πορσελάνης, Οδοντοτεχνικής-Ορθοδοντικής, Τεχνικός εφαρμογών οπτικής, Τεχνικός προσθετικών-ορθωτικών και λοιπών μέσων αποκατάστασης= ΡΥΘΜΙΣΗ (για όλες τις προηγούμενες ειδικότητες): Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής (Υπ.Απ. Ε/1605, ΦΕΚ 139/Β/07-02-2006).


ΟΜΑΔΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Βοηθός κομμωτή (μεταγυμνασιακό), Τεχνίτης Περιποίησης Νυχιών (μεταγυμνασιακό), Αισθητικός σύμβουλος εμφάνισης (stylist), Αισθητικός αρωματοθεραπείας.

n ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (**Αισθητικής ΙΕΚ) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ. Απόφαση Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β/19-5-1999) = ΑΔΕΙΑ: «Τα εργαστήρια αισθητικής δύνανται να απασχολούν βοηθητικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης». Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής = ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ. Απόφαση οικ/3215 (ΦΕΚ 655/Β/30-6-98) και Ερμηνευτική Εγκύκλιος : Α5/οικ5797/21-10-98 = ΑΔΕΙΑ: «Το υπόλοιπο προσωπικό που θα απασχολείται στις επιμέρους δραστηριότητες, πέραν των υπευθύνων, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης». Κομμωτής-Τεχνικός περιποίησης κόμης = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 133/2005 ΦΕΚ 193/Α/02-09-2005 = ΑΔΕΙΑ: κουρέα (δίπλωμα), κομμωτή (δίπλωμα + 6μηνη πρ/σία), κουρέα Α (δίπλωμα +1 έτος πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις), κομμωτή Α (δίπλωμα1 έτος πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις). Επίσης δίνεται και άδεια κομμωτή για τηλεόραση ή κινηματογράφο με βάση την Υπ. Απόφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005). Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 133/2005 ΦΕΚ 193/Α/02-09-2005 = ΑΔΕΙΑ: Τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών (manicure-pedicure) (6μηνη πρ/σία). Επαγγελματικό Μακιγιάζ = ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ. Απόφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) = ΑΔΕΙΑ: Βοηθού Μακιγιέρ (με εξετάσεις), Μακιγιέρ (4 ταιν.μεγαλ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως βοηθοί μακιγιέρ).

ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση (μεταλυκειακό, 2 εξάμηνα) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Ν. 3432 (ΦΕΚ 14/Α/03-02-2006 = ΑΔΕΙΑ: Κληρικοί που κατατάσσονται στη β μισθολογ. κατηγορία Εφημερίων λαϊκοί με πλήρη δικαιώματα διπλωματούχων ΙΕΚ.

Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (**Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ΙΕΚ) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ. Απ.: Π2β/οικ.2808/97 (ΦΕΚ 645/Β/31-7-97), Υπ. Απ.: Γ2β/οικ.1570 (ΦΕΚ 749/Β/19-5-1999) = ΑΔΕΙΑ: Διορισμός στο Δημόσιο, στην κατηγορία ΔΕ ως Βοηθός Νηπιαγωγού-Βρεφοκόμου. Σε φορείς ιδιωτικού δικαίου: Νηπιαγωγός- Βρεφοκόμος σε περίπτωση έλλειψης Νηπιαγωγού ΑΕΙ - Βρεφοκόμου ΤΕΙ, Βοηθός Νηπιαγωγού-Βρεφοκόμου. Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές ανάγκες (**Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές ανάγκες ΙΕΚ) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000), Υπ. Απ. : Π2β/οικ.2808 (ΦΕΚ 645/Β/31-7-97), Τροπ. αρ. : Γ2β/οικ.1570 (ΦΕΚ 749/Β/19-5-1999) = ΑΔΕΙΑ: Βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο τομέα (Κλάδος ΔΕ 1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού του προσωπικού Ειδικής Αγωγής). Σε φορείς ιδιωτικού δικαίου: Νηπιαγωγός - Βρεφοκόμος σε περίπτωση έλλειψης Νηπιαγωγού ΑΕΙ - Βρεφοκόμου ΤΕΙ, Βοηθός Νηπιαγωγού-Βρεφοκόμου. Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης παιδικών κατασκηνώσεων = ΡΥΘΜΙΣΗ: Αρ. Π1β/Γ.Π. 28176 (ΦΕΚ 562/Β/05-05-2006). Στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Αθλητική δημοσιογραφία, Δημοσιογραφίας, Συντάκτες και Ρεπόρτερς (**Δημοσιογραφίας εξωτερικής σύνταξης ΙΕΚ, **Δημοσιογραφίας εσωτερικής σύνταξης ΙΕΚ, **Δημοσιογραφίας εσωτερικής-εξωτερικής σύνταξης τηλεόρασης ΙΕΚ, **Δημοσιογραφίας ΙΕΚ), Διαφήμισης.


ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ) (**Οπτικοακουστικών μέσων μείξης εικόνας ΙΕΚ, Οπτικοακουστικών μέσων ηλεκτρονικού μοντάζ ΙΕΚ) = ΡΥΘΜΙΣΗ (για όλες τις ειδικότητες του τομέα): Υπ. Αποφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) = ΑΔΕΙΑ: 1. Βοηθού Μοντέρ (με εξετάσεις), 2. Μοντέρ Αρνητικού (με την άδεια του Βοηθού Μοντέρ), 3. Μοντέρ (4 κινημ.ταιν. μεγ. μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως βοηθοί μοντέρ ή άδεια βοηθού μοντέρ+4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκους ή άδεια βοηθού μοντέρ +800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως βοηθοί μοντέρ). Εικονολήπτης (**Οπτικοακουστικών μέσων-τηλ.μηχ. λήψης ΙΕΚ, Οπτικοακουστικών μέσων εικονοληψίας ΙΕΚ**) = ΑΔΕΙΑ: 1. Βοηθού Εικονολήπτη (Βοηθού Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης), 2. Βοηθού Χειριστή Κινηματ.Μηχανής Λήψης (Βοηθός Cameraman):με εξετάσεις, 3. Τεχνικού Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ (με εξετάσεις), 4. Άδεια Εικονολήπτη (χειριστή τηλεοπτ.μηχαν. λήψης):600 ημερομ. ως βοηθοί Εικονολήπτες ή στους κατόχους άδειας Cameraman ή στους κατόχους άδειας Βοηθού Χειριστή Τηλ.Μηχαν. Λήψης+600 ημερομ.) 5. Χειριστή Κινημ.Μηχ.Λήψης (Cameraman):4 κιν.ταιν. ως Βοηθοί Cameraman ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Εικονολήπτες ή Άδεια Βοηθού Εικονολήπτη+4 κιν.ταιν. ή 800 ημερομ. σε τηλ. παραγ. ως Βοηθοί Εικονολήπτη).

Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής (Παραγωγός) (**Οπτικοακουστικών μέσων-οργανωτικού συντονισμού συνεργείων ΙΕΚ**) = ΑΔΕΙΑ: 1. Φροντιστή (με εξετάσεις), 2. Βοηθού Διευθυντή Παραγωγής (με εξετάσεις+ 3 κιν.ταινίες μεγ.μήκους ή 600 ημερομ. ως Φροντιστής), 3. Διευθυντή Παραγωγής(με εξετάσεις+8 κιν.ταινίες μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Δ/ντή Παραγωγής ή με εξετάσεις, στους κατόχους άδειας Βοηθού Δ/ντη Παραγ. που έχουν πραγματοπ. 8 κιν.ταινίες μεγ.μήκ. ή 1600 ημερομ. σε τηλ. παραγ. ως Βοηθοί Δ/ντή Παραγ.). Ηχολήπτης (**Οπτικοακουστικών μέσων ηχοληψίας ΙΕΚ**) = ΑΔΕΙΑ: 1. Βοηθού Ηχολήπτη (Μπούμαν): με εξετάσεις, 2. Τεχνικού Μίξης Ήχου: με εξετάσεις, 3. Τεχνικού Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ: με εξετάσεις, 4. Ηχολήπτη: 4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ. ή άδεια Βοηθού Ηχολ.+4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ., 5. Σχεδιαστή Ήχου (4 κιν.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ.ως Ηχολ.), 6. Μηχανικού Ηχου (900 ημερομ.σε στούντιο επεξεργ. ήχου ως Ηχολ. +εξετάσεις).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ιεροράπτης, Τεχνικός Δερμάτινης Ένδυσης - Αξεσουάρ Δερμάτινων Ειδών και Υπόδησης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας (**Ενδυματολογίας και σχεδίασης μόδας, **Ειδικός επιχειρήσεων ετοίμου ενδύματος, ** Στέλεχος Επιχειρήσεων Ετοίμου Ενδύματος) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ. Απόφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) = ΑΔΕΙΑ: 1. Βοηθού Ενδυματολόγου (με εξετάσεις), 2. Ενδυματολόγου (4 κιν.ταιν. μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθός Ενδυματολ.).

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Προπονητής Αθλήματος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού = ΡΥΘΜΙΣΗ: Π.Δ. 369/2001 (ΦΕΚ 250/Α/22-10-01) = ΑΔΕΙΑ: Δικαίωμα απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Προπονητής Σκάκι = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη.

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (χωρίς νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός Καρναβαλικών κατασκευών, Μουσική και Φωνητική Κατάρτιση, Τεχνικός Καρναβαλικής Ενδυμασίας, Τεχνικός Μουσικός Δισκογραφίας και Ζωντανών Εμφανίσεων, Τεχνικός Παραδοσιακών Τεχνών, Υποκριτική Θεάτρου- Κινηματογράφου, Μακιγιάζ θεάτρου-σκηνής, Σεναριογράφος, Τεχνικός Σκηνοθεσίας Θεάτρου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (με νομοθεσία και επαγγελματική άδεια): Ειδικός Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος (**Βοηθός σκηνογράφος-ενδυματολόγος) =ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ. Απόφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) 1. Βοηθού Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου (με εξετάσεις) 2. Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου (άδεια Βοηθού+3 κιν. ταιν. μεγ.μήκους ή 600 ημερομ.σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Σκηνογρ.-Ενδυματ.). Μουσική με Τεχνολογία =ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ. Απόφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) =ΑΔΕΙΑ: 1. Βοηθού Ηχολήπτη (Μπούμαν):με εξετάσεις, 2. Τεχνικού Μίξης Ήχου:με εξετάσεις, 3. Τεχνικού Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ: με εξετάσεις, 4. Ηχολήπτη: (4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ. ή άδεια Βοηθού Ηχολ.+4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ.), 5. Σχεδιαστή Ήχου (4 κιν.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ.ως Ηχολ.), 6. Μηχανικού Ήχου (900 ημερομ.σε στούντιο επεξεργ.ήχου ως Ηχολ. +εξετάσεις). Σκηνοθέτης (**Σκηνοθέτης τηλεόρασης ) = ΡΥΘΜΙΣΗ: Υπ. Αποφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) = ΑΔΕΙΑ: 1. Βοηθού Σκηνοθέτη τηλεοπτ.πλατό(floor manager), 2. Σκρίπτ (με εξετάσεις), 3. Χειριστή κονσόλας Μίξης Εικόνας (με εξετάσεις), 4. Βοηθού Σκηνοθέτη (2 κιν. ταιν. μεγ.μήκους ή 400 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Σκρίπτ/Βοηθοί Σκηνοθ. Τηλεοπτ. Πλατό), 5. Σκηνοθέτη (εξετάσεις+8 κιν.ταιν. μεγ. μηκ. ή 1600 ημερομ. σε τηλ. παραγ. ως Βοηθοί Σκηνοθ.). Εφαρμοσμένων τεχνών χορού = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων = ΡΥΘΜΙΣΗ: Σε εξέλιξη.

Πηγή: " www.ethnos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael