ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ


pvaigaiou

 
 
 

Τα σκοτεινά τούνελ και οι ανοιχτοί δρόμοι των αποφοίτων

 
     Σε όλα αυτά ρίχνει φως το σημερινό αφιέρωμα και πλουτίζει τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και βεβαίως οι γονείς τους. Ας δούμε τα σκοτεινά τούνελ και τους ανοιχτούς δρόμους που περιμένουν τους αποφοίτους των ποικιλώνυμων σχολών ανά ομάδα επιστημών.
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
     Δυσκολότερες όλων είναι οι επαγγελματικές διέξοδοι για τους νέους πτυχιούχους των τμημάτων Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Βαλκανικών Σπουδών, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ.λ.π., τα οποία έχουν «στενό» αντικείμενο σπουδών. Υπολογίζεται ότι πάνω από 12.000 είναι οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι και ετεροαπασχολούμενοι πτυχιούχοι γυμναστές. Στην ίδια άσχημη θέση βρίσκονται και εκατοντάδες πτυχιούχοι των τμημάτων ΜΜΕ.
 
 
CLOSE WINDOW
 
 
 
     Εξαίρεση αποτελούν τα τελευταία χρόνια οι δάσκαλοι (Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές, γεγονός που φαίνεται να διαρκεί για αρκετά χρόνια.
     Ειδικότερα από την έρευνα των Γραφείων Διασύνδεσης των ελληνικών πανεπιστημίων προκύπτει ότι οι Ιστορικοί και Αρχαιολόγοι έχουν το υψηλότερο ποσοστό ανέργων (17,1%). Παραμένουν άνεργοι για επτά με εννέα χρόνια, από τότε που πήραν πτυχίο. Εχουν το χαμηλότερο ποσοστό σταθερής απασχόλησης (41,6%), το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό επισφαλούς απασχόλησης και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απόλυτης αντιστοιχίας σπουδών με το αντικείμενο εργασίας. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία διαπιστώθηκε ότι μόνο το 60,3% των πτυχιούχων του τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας εργάζεται και μάλιστα από αυτούς το 42,3% απασχολείται σε τομείς μη σχετικούς με τις σπουδές του. Υψηλά ποσοστά ανεργίας καταγράφονται και στους κλάδους: Θεολογίας (16,2%). Το 56,4% απασχολείται σε θέση που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο σπουδών. Κοινωνιολογίας- Ανθρωπολογίας- Κοινωνικής Πολιτικής (12,9%), Πολιτικής Επιστήμης (11,4%), Ψυχολογίας (9,9%), Φιλολογίας- Φιλοσοφίας (9,2%). Δραστικά χαμηλότερη είναι η ανεργία στους κλάδους: Φυσικής Αγωγής - Αθλητισμός (6,2%), Επιστήμες Επικοινωνίας (6,2%), Επιστήμες Αγωγής (5,2%), Ξένες Γλώσσες (4,2%).
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
     Υπολογίζεται ότι το 30% των νέων αποφοίτων των μαθηματικών τμημάτων μένουν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι για περισσότερο από δύο χρόνια και το ίδιο ισχύει για το 20-25% των νέων αποφοίτων των φυσικών τμημάτων, ενώ κάπως καλύτερες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων τμημάτων Χημείας.
     Η ανεργία αποτελεί βασικό πρόβλημα για τον κλάδο των γεωπόνων, αφού περίπου το 1/3 των πτυχιούχων σε πανελλαδικό επίπεδο είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται.Αντίθετα, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι για τις ειδικότητες της Πληροφορικής που εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο υπάρχουν περιθώρια αύξησης της απασχόλησης.
     Σύμφωνα με την έρευνα των Γραφείων Διασύνδεσης τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται στους κλάδους: Γεωλογία - Φυσιογνωσία (11,9%), Γεωπονική (10,4%), Δασολογία - Περιβάλλον (9,2%). Δραστικά χαμηλότερη είναι στους κλάδους: Βιολογία (5,8), Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία (5,1%).
 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
     Οσο και αν φαίνεται παράξενο, προβλήματα ανεργίας ήδη αποτυπώνονται και στα επαγγέλματα στα οποία παραπέμπουν οι σπουδές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου που η «κοινή γνώμη» μέχρι και σήμερα τα «στεφανώνει» με κύρος και γόητρο.
     Νέοι πτυχιούχοι Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής αντιμετωπίζουν προβλήματα και καταγράφονται ήδη στις στατιστικές της ανεργίας. Τα επίσημα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 13% των μελών τους θεωρείται υποαπασχολούμενο.
     Σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ένας στους τέσσερις νέους Ελληνες οδοντιάτρους έχει προβλήματα απασχόλησης
     Στην περίπτωση των διαιτολόγων (ΑΕΙ-ΤΕΙ), φυσιοθεραπευτών (ΤΕΙ) διαφαίνεται σταθερότητα.
     Επίσης, καλές είναι οι προοπτικές και για τους πτυχιούχους των τμημάτων ΤΕΙ των επιστημών Υγείας, όπως π.χ. Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Διαιτολογίας κ.λπ.
     Από την έρευνα των Γραφείων Διασύνδεσης προκύπτει ότι η Διαιτολογία, η Νοσηλευτική, η Ιατρική, η Οδοντιατρική είναι κλάδοι με περιορισμένη ετεροαπασχόληση. Παρά τις 7.000 προσλήψεις νοσηλευτών την πενταετία 2004-2009, από τους οποίους οι 2.500-3.000 μετατάχτηκαν ή αποσπάστηκαν, ο αριθμός των νοσηλευτών που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία πλησιάζει τους 15.000.
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
     Η μέχρι σήμερα κατάσταση απασχόλησης των μηχανικών είναι πολύ καλή, καθώς το ποσοστό ανεργίας είναι μηδαμινό, ακόμη και για τους νέους πτυχιούχους. Ωστόσο, περίπου 20.000 ετεροαπασχολούνται, ενώ 30.000 πληρώνονται με «μπλοκάκι» με αμοιβές μέχρι 1.000 ευρώ, χωρίς ωράριο.
     Τη μεγαλύτερη δυσκολία ως προς την ένταξή τους στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν οι πτυχιούχοι των ειδικοτήτων των μεταλλειολόγων και των χημικών μηχανικών.
     Αισιόδοξα είναι τα συμπεράσματα της εταιρείας παγκόσμιων ερευνών του κλάδου (IDC), αφού από έρευνά της για λογαριασμό της Microsoft προκύπτει ότι στην Ελλάδα από τα τέλη του 2009 μέχρι το 2013 η αγορά πληροφορικής θα συμβάλει στη δημιουργία σχεδόν 350 νέων επιχειρήσεων και 10.000 θέσεων εργασίας.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
     Στον ιδιωτικό τομέα της αγοράς εργασίας φαίνεται ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο αριθμός επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται λογιστές, απόφοιτοι ΑΕΙ, αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη και επομένως υπάρχει μία ένδειξη δυναμισμού για το επάγγελμα αυτό.
     Σήμερα παρά την έκρηξη της ανεργίας και της ετεροαπασχόλησης, φαίνεται να αυξάνεται η ζήτηση οικονομικών αναλυτών, κυρίως, από τραπεζικούς οργανισμούς και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ και τα πτυχία οικονομολόγων, λογιστών και μάρκετινγκ είναι ζητούμενα από τις μισές σχεδόν μεγάλες επιχειρήσεις.
 
ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
     Από έρευνα του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ και του Δικτύου Πληροφόρησης για την Απασχόληση προκύπτει ότι οι μηχανικοί οι οποίοι θα ειδικευτούν στη βιομηχανία αιολικής ενέργειας έχουν πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το κύμα πράσινης ανάπτυξης προσφέρουν μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών διεξόδων.
     Μια άλλη κατηγορία αναπτυσσομένων επαγγελμάτων σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Υψηλή είναι η ζήτηση και για εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορεί να προετοιμάζει, να σχεδιάζει και να συντονίζει προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης.
     Με την είσοδο της πληροφορικής εκσυγχρονίζεται και το παραδοσιακό επάγγελμα του Νοσηλευτή. Βέβαια ο κλάδος της νοσηλευτικής πληροφορικής είναι σημαντικά ανεπτυγμένος στις ΗΠΑ σε αντίθεση με την Ευρώπη.
 
     Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται τα 10 επαγγέλματα με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Ο βοηθός γιατρού και ο καθηγητής κολεγίου βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις του σχετικού πίνακα. Σε υψηλές θέσεις βρίσκονται και επαγγέλματα που συνδέονται με την οικονομία, όπως Στελέχη επιχειρήσεων, Ορκωτοί λογιστές, Διευθυντές πωλήσεων. Καλές προοπτικές για τους Φυσικοθεραπευτές, αλλά και για τους Δημοσιογράφους - αναλυτές.
     Όσο για τις αμοιβές, οι αντίστοιχοι επαγγελματίες και όχι μόνο στην Ελλάδα θα τρίβουν τα μάτια τους. Μια νοσοκόμα στις ΗΠΑ με μάστερ στην πληροφορική μπορεί να έχει ετήσιες απολαβές που ξεκινούν από 60.000 δολάρια. Οι μηχανολόγοι αμείβονταν κατά μέσο όρο το 2008 με 82.000 δολάρια τον χρόνο, ενώ στο άμεσο μέλλον οι αποδοχές τους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 120.000 δολάρια. Ένας μέσος μισθός για έναν σχεδιαστή ηλεκτρονικών παιχνιδιών την περασμένη χρονιά έφτανε τις 80.000 δολάρια.
     * Στη Γαλλία σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία (INSEE) οι Σύμβουλοι διοίκησης επιχειρήσεων έχουν την πρωτιά, αφού οι ετήσιες αποδοχές τους φτάνουν τις 250.000 ευρώ ετησίως.
     Οι γιατροί αμείβονται πολύ καλά και κατέχουν τη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα με 3.270 ευρώ μηνιαίως. Πιο κάτω βρίσκονται στελέχη του εμπορικού κλάδου, ερευνητές, μηχανικοί και στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και τραπεζών που λαμβάνουν μέσο μηνιαίο μισθό κοντά στα 2.900 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι έκτακτες παροχές.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ένας αξιωματικός της Αστυνομίας κερδίζει 2.000 ευρώ περισσότερα από όσα ένα στέλεχος του κλάδου προώθησης πωλήσεων μιας επιχείρησης.

Πώς μπορούν να συνδυαστούν επάγγελμα και προσωπικότητα

Έξι βασικά συμπεράσματα προκύπτουν από την παράθεση και επεξεργασία του ευρωπαϊκού δελτίου ανεργίας πτυχιούχων. Συμπεράσματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την ανάγκη άμυνας των νέων απέναντι στα φαινόμενα που γεννά αυτό το τοπίο γκρίζας προοπτικής για μεγάλη γκάμα επιστημών και επαγγελμάτων.

1 Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν υπόψη τους ότι κανένα τμήμα -με εξαίρεση τα στρατιωτικά- δεν μπορεί να εγγυηθεί πλέον με σιγουριά την πλήρη και άμεση απορρόφηση των πτυχιούχων του.

2 Η επιλογή σπουδών με στενά κριτήρια οικονομίστικα και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, όχι μόνο δεν βοηθούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας αλλά είναι και επισφαλή. Από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τη δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας θα έχουν περάσει επτά έως δέκα χρόνια (πτυχίο - μεταπτυχιακό και στρατός για τους άντρες).

3 Δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες σχολές. Ένας τέτοιος διαχωρισμός απορρέει από στερεότυπα και προκαταλήψεις του παρελθόντος. Σχολές που θεωρούνται κατώτερες, διαπιστώνουμε ότι μπορούν να δίνουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές από εκείνες που θεωρούνται ανώτερες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πτυχιούχοι Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, που λόγω κορεσμού της αγοράς αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανεργίας, ενώ αντίθετα οι απόφοιτοι Διαιτολογίας, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας έχουν καλύτερες προοπτικές.

4 Επειδή έχει ήδη δημιουργηθεί μια παραπάνω βαθμίδα (τεταρτοβάθμια) μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης, ας επιλέγουν οι υποψήφιοι τμήματα με γερή και πλατιά γνωστική βάση, έτσι ώστε αργότερα, με το τέλος των προπτυχιακών σπουδών τους, να μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που θέλει να σπουδάσει νέες τεχνολογίες μπορεί να το πετύχει με την εισαγωγή του σε κάποιο σχετικά χαμηλόβαθμο τμήμα Μαθηματικών και στη συνέχεια να προχωρήσει σε μεταπτυχιακά Η/Υ.

5 Η συνέχιση των σπουδών αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Οσα περισσότερα εφόδια και τίτλους σπουδών έχει κάποιος τόσο περισσότερο αυξάνει τις ελπίδες για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, παρόλο που η κοινωνική προέλευση, οι δημόσιες σχέσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο.

6 Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος δεν μπορεί να υποτάσσεται σε μια αγοραία αντίληψη, αλλά να διαμορφώνει θετικά την προσωπικότητα κάθε ατόμου. Εξάλλου η προσωπικότητα «μετράει» μερικές φορές περισσότερο από το «χαρτί» στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας. Χώρια που βοηθάει έναν νέο να βλέπει πιο γρήγορα και πιο καθαρά τι γίνεται στην κοινωνία.
 

Πηγή: " www.ethnos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael