ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΟΙ ... ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ


pvaigaiou

 
 
 

ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΟΙ ... ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ.

     Μεγάλα προβλήματα στην ελληνική οικονομία αναμένεται να προκαλέσει η γήρανση του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, καθώς έως το 2050 ένα στους τρεις Έλληνες θα είναι ηλικίας άνω των 65 ετών ενώ μόλις ένας στους οκτώ κάτω των 15 χρονών.
     Όπως αναφέρεται στο Εθνικό στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς το στρατηγικό σχεδιασμό του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που υποβλήθηκε στην κομισιόν «σε βάθος χρόνου το φαινόμενο της υπογονιμότητας οδηγεί σε συρρίκνωση του νεανικού πληθυσμού (0-14 ετών), σε διόγκωση του γεροντικού (65+ ετών) και σε συρρίκνωση του πληθυσμού των παραγωγικών ηλικιών (15-65 ετών)». Θα πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι το δημογραφικό και το ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας μας αναμένεται να απασχολήσει έντονα την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, αφού μέσα στην επόμενη κυβερνητική τετραετία θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις γι’ αυτά κρίσιμα θέματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας από 11,08 εκατ. το 2005 θα μειωθεί σε 10,78 εκατ. το 2050. Τα παιδιά ηλικίας έως 15 ετών θα μειωθούν κατά 18% σε 1,3 εκατ. από 1,59 εκατ. το 2005 και ο ενεργός πληθυσμός από 15 έως 64 ετών κατά 18,7% σε 6 εκατ. από 7,48 εκατομμύρια. Αντίθετα, οι ηλικίες άνω των 65 ετών θα αυξηθούν κατά 69,4% σε 3,39 εκατ. από 2 εκατ. το 2005. Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταδεικνύουν την πίεση που θα δεχθούν τα δημόσια οικονομικά λόγω αύξησης των δαπανών για συντάξεις και υγεία. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται και στο ΕΣΠΑ «μια ενδεχόμενη συνέπεια είναι η αδυναμία δημιουργίας και αφομοίωσης νέων τεχνολογιών από ένα ηλικιακά μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό, κάτι το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει μακροχρόνια τα μεγέθη παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.

     Ανάπτυξη
     Πάντως, μέχρι το 2013, το υπουργείο οικονομίας εκτιμά ότι θα διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 4%, έστω κι αν επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των δημοσίων επενδύσεων. Επίσης, το 2012 προβλέπεται ότι ο προϋπολογισμός θα είναι ισοσκελισμένος, ενώ το 2013 θα εμφανίσει πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ. Το χρέος θα υποχωρήσει από 100,1% το 2007 σε 73,8% το 2013.

     Οι 10 απειλές
 
     Οι δέκα απειλές για την ελληνική οικονομία είναι :
 
• Ραγδαία γήρανση του πληθυσμού. Έως το 2050 ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι πάνω από 60 ετών.
• Ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας.
• Διαφυγή εγχώριων κεφαλαίων σε άλλες χώρες λόγω δυσκολιών στην ανάπτυξη επενδύσεων στην Ελλάδα.
• Παράνομη μετανάστευση που απειλεί τις αντοχές του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές.
• Διεύρυνση ψηφιακού χάσματος με χώρες που παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη  του τομέα.
• Δημιουργία θυλάκων ανεργίας από τη ραγδαία συρρίκνωση του αγροτικού τομέα, λόγω των ρυθμίσεων της ΚΑΠ.
• Δυναμική είσοδος νέων ανταγωνιστών στο χώρο του τουρισμού
• Αύξηση διαρροής επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου στο εξωτερικό.
• Εμφάνιση κινδύνων υγείας που δεν γνωρίζουν σύνορα (π.χ SARS).
• Περαιτέρω εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό, που είναι ως δραστηριότητα ιδιαίτερα ευάλωτη σε εξωγενείς και αστάθμητους παράγοντες.
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael