ΥΨΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ


pvaigaiou

 
 
 

ΥΨΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

     Σε 12 ειδικότητες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον υπουργείων και φορέων του Δημοσίου για την πρόσληψη νέου, μόνιμου προσωπικού. Οι ειδικότητες «υψηλής ζήτησης» καλύπτουν κατά μέσο όρο το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται, προκαλώντας τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων.
     Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του ΑΣΕΠ καταγράφουν τις θέσεις που ζητάει περισσότερο το Δημόσιο, τους κλάδους με τη μικρότερη ζήτηση αλλά και τις «αόρατες» ειδικότητες που δεν προβλέπονται στους οργανισμούς των υπουργείων. Για τους υποψήφιους αυτών των ειδικοτήτων δεν υπάρχει διέξοδος στο Δημόσιο.
     Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι νοσηλευτές με πτυχία ΤΕΙ. Καλύπτουν το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται στην κατηγορία ΤΕ. Ακολουθούν οι εργάτες καθαριότητας,50% των θέσεων στη κατηγορία ΥΕ και πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ, που καλύπτουν το 45% των θέσεων κατηγορίας ΠΕ. Σταθερά υψηλή ζήτηση έχουν οι νοσηλευτές ΠΕ (10), οι μηχανολόγοι – ηλεκτρολόγοι, οι μηχανικοί (9%), το προσωπικό υπηρετεί πληρώματα ασθενοφόρων (15%), οι απόφοιτοι Λυκείου με ειδικότητα διοικητικού λογιστικού (11%), οι βρεφονηπιοκόμοι (8%), οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ (7%), οι κηπουροί και οι μεταφορείς ασθενών που καλύπτουν το 6% των θέσεων που προκηρύσσονται.

     Πρόσθετα Προσόντα.

     Στελέχη του ΑΣΕΠ θεωρούν ότι ουσιαστικό κριτήριο πρόσληψης στις ειδικότητες, έντονου ανταγωνισμού είναι ο αριθμός «πρόσθετων προσόντων». Όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακά, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης , και γνωρίζουν ξένες γλώσσες έχουν προβάδισμα στο διορισμό.
     Στις ειδικότητες «μικρής» ζήτησης η πρόσληψη κρίνεται στις … λεπτομέρειες. Η πιθανότητα επιτυχίας διαμορφώνεται στο 1:100 δηλαδή μια θέση διεκδικείται από 100 υποψηφίους. Οι θέσεις είναι λίγες και εμφανίζονται συνήθως μια φορά στους 5-6 μήνες. Η «συνταγή» της επιτυχίας για την αποτελεσματική διεκδίκηση των θέσεων είναι η απόκτηση δεύτερου συναφούς τίτλου σπουδών, ο οποίος πριμοδοτείτε με 150 μόρια. Η παρακολούθηση σεμιναρίου ΟΑΕΔ - σχετικού με την ειδικότητα προσφέρει 70 μόρια. 
     Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις λεγόμενες «αόρατες» ειδικότητες έχουν περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στο Δημόσιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι οργανισμοί υπουργείων και φορέων …, αγνοούν την ύπαρξη νέων συγχρόνων ειδικοτήτων.
     Στον πίνακα φαίνεται η κλιμάκωση της ζήτησης για χαρακτηριστικές περιπτώσεις ειδικοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη στο Δημόσιο πρέπει να γνωρίζουν ότι το 75% των επιτυχόντων συμμετέχουν σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο έως τέσσερις διαγωνισμούς της ειδικότητας τους. Αυτό είναι τεχνική για την αποτελεσματική διεκδίκηση της θέσης. Το «ΕΥΡΗΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» προσφέρει αυτή τη δυνατότητα με ομαδοποίηση ανά ειδικότητα, όλων των προκηρύξεων.
 
ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΗΤΗΣΗ
 
• ΠΕ Πληροφορικής
• ΤΕ Νοσηλευτών
• ΔΕ Νοσηλευτών
• ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
• ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
• ΔΕ Διοικητικού –Λογιστικού
• ΠΕ Νοσηλευτών
• ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
• ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
• ΤΕ Μαιευτικής
• ΥΕ Κηπουρών
• ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
     ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΖΗΤΗΣΗ

• ΠΕ Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας
• ΤΕ Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
• ΤΕ Εργασιοθεραπείας 
• ΤΕ Ιχθυοκομίας – Αλιείας
• ΤΕ Λογοθεραπείας
• ΤΕ Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
• ΠΕ Γυμναστές
• ΤΕ Οδοντοτεχνικοί
• ΠΕ Βιοχημείας
• ΠΕ Αρχαιολογίας και Ιστορίας
• ΠΕ Θεάτρου και Κινηματογράφου
 
     …ΚΑΙ ΟΙ «ΑΟΡΑΤΕΣ» ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 
• ΤΕ Αισθητικής και Κοσμετολογίας
• ΤΕ Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
• ΤΕ Κλωστοϋφαντουργίας
• ΤΕ Λαϊκής –Παραδοσιακής Μουσικής
• ΤΕ Βιολογικής Γεωργίας
• ΠΕ Μετάφρασης και Διερμηνείας
• ΤΕ Βιομηχανικού Σχεδιασμού
• ΤΕ Διεθνούς Εμπορίου
• ΤΕ Φωτογραφίας και Οπτικοαουστικών Μέσων
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael