ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΕΤΩΝ


pvaigaiou

 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΕΤΩΝ.

Ψηλά η ανεργία, χαμηλά το διαδίκτυο στην Ελλάδα.

     Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη ανεργία, αλλά και τη χαμηλότερη διείσδυση στο διαδίκτυο μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης, στους νέους κάτω των 24 ετών. Παράλληλα, η χώρα μας έχει και έντονο πρόβλημα υπογεννητικότητας, αφού ο νεαρός πληθυσμού συνεχίζει να μειώνεται με ρυθμούς υψηλότερους απ’ ότι στην υπόλοιπη Κοινότητα.

     Αυτές είναι οι βασικές επιπτώσεις που προκύπτουν από στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat,  με αφορμή τη Σύνοδο των νεαρών Ευρωπαίων στις 24 Μαρτίου στη Ρώμη, στο πλαίσιο της 50ής επετείου της Ε.Ε.
     Ειδικότερα το 2006 οι νέοι κάτω των 15 ετών αντιπροσώπευαν το 14,3% του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα, ενώ μέσος όρος, στην Ε.Ε ήταν 15,9%. Η Ιταλία, η Σλοβενία, η Γερμανία, με 14,1%, και στη συνέχεια η Ελλάδα, είχαν το μεγαλύτερα πρόβλημα υπογεννητικότητας.
     Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurostat, αν συνεχιστεί η σημερινή τάση, το 2050 μόνο το 13,4% του πληθυσμού της κοινότητας θα έχει ηλικία κάτω των 15 ετών. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι ακόμη χαμηλότερο , δεδομένου ότι εκτιμάται ότι θα πέσει στο 12,0% με όλα αυτό συνεπάγεται από δημογραφικής και οικονομικής (συντάξεις) πλευράς. 
     Τον Ιανουάριο του 2007, περίπου ένας στους τέσσερις (24,7%) νέους ηλικίας 15-24 ετών ήταν επίσημα άνεργος. Μόνο η Πολωνία, με 26.2% είχε χειρότερη επίδοση μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ στην Ευρωζώνη η Ελλάδα ήταν πρώτη, με περίπου οκτώ μονάδες διαφορά από το μέσο όρο της Κοινότητας (16,8).
     Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί του συνόλου του πληθυσμού ηλικίας 15-24 ετών, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 24,5%. Οι υπόλοιποι είτε σπουδάζουν είτε είναι άνεργοι. Ο μέσος όρος απασχόλησης στους νέους αυτής της κατηγορίας ήταν στην κοινότητα 36,0% δηλαδή 11,5 μονάδες υψηλότερος από την Ελλάδα.
     Η ανεργία στους νέους δεν οφείλεται σε έλλειψη σχολικής παιδείας, αφού υπερτερούν των περισσότερων Ευρωπαίων της ηλικίας τους. Το 2005, 84,1% των Ελλήνων ηλικίας 20-24 επών είχαν ολοκληρώσει το δεύτερο κύκλο σπουδών (Λύκειο). Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε όπου ο μέσος όρος ήταν 77,4%.
      Με βάση τα στοιχεία που αφορούν το 2004, η Ελλάδα είχε τους περισσότερους πτυχιούχους σε θετικές επιστήμες (μαθηματικά, φυσική, πληροφορική, ), οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 17,2% του συνόλου πτυχιούχων,  με όσο όρο στην Κοινότητα 10,2%. Είχε επίσης τους περισσοτέρους πτυχιούχους γεωπόνους και κτηνιάτρους (2,9%) με μέσο όρο 1,6% στην Ε.Ε. Αντίθετα, είχε τους λιγότερους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν σχέση με το εμπόριο και τη διοίκηση, με 15,5% του συνόλου, όταν ο μέσος όρος στην Κοινότητα ήταν 20,1%.
     Τέλος, μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται στο χώρα στη χρησιμοποίηση του διαδικτύου από τους νέους ηλικίας 16-24 ετών. Το ποσοστό της παραπάνω κατηγορίας που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ήταν το 2006 μόλις 47%, με μέσο όρο στην Κοινότητα 73%. Πρόκειται για τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά τη Βουλγαρία(47%). Στην πρώτη θέση χρήση διαδικτύου ήταν οι νεαροί  Ολλανδοί με ποσοστό οι νεαροί Ολλανδοί, με ποσοστό 96%, ακολουθούμενοι από τους Σουηδούς, τους Φιλανδούς και τους Δανούς με 94%
     Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο το 5% των Ελλήνων ηλικίας μεταξύ 16-24 ετών πραγματοποίησαν αγορές αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου τους τελευταίους τρεις μήνες από την πραγματοποίηση της έρευνας. Το ίδιο ποσοστό καταγράφηκε και στη Κύπρο, ήταν το χαμηλότερο μετά τη Βουλγαρία (3%) ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε  ήταν 26%

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael