ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΩ


pvaigaiou

 
 
 

Τι δουλεία θα κάνω
Τι πρέπει να ξέρει ο έφηβος μαθητής πριν αποφασίσει την επαγγελματική κατεύθυνση που
 θα ακολουθήσει
Ποίος είναι ο ρόλος των γονιών αλλά και του σχολείου

    Η επιλογή του επαγγέλματος δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Πρέπει να γίνεται με βάση την ηλικία του παιδιού, τα ενδιαφέροντα του, αλλά και τις εκπαιδευτικές του ικανότητες. Το πιο σημαντικό όμως απ’όλα, είναι ότι η τελική απόφαση λαμβάνεται από το ίδιο το παιδί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβάλετε από τους δασκάλους, τους γονείς, το περιβάλλον. Κι εδώ ακριβώς έρχεται να βοηθήσει ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) που μπήκε νομοθετικά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα  το 1976, ενώ αργότερα ήταν καθοριστικής σημασίας η συγκετρόση εξειδικευμένης ομάδας επιστημόνων στο παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας.
Τι είναι ο ΣΕΠ
     Πρόκειται για ένα μάθημα – άσκηση που στόχο έχει να υπηρετήσει τη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού, ώστε να βοηθηθεί να επιλέξει τις σπουδές του η το μελλοντικό του επάγγελμα .Συγχρόνως έχει στόχο να πληροφορήσει το μαθητή για τις εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά σπουδές και επαγγέλματα.
Έτσι θα έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί τα θετικά και τα αρνητικά μιας επιλογής, αλλά και τις ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις που τυχόν προκύπτουν από μια ματαίωση –αποτυχία(π.χ. στοχεύσει σε υψηλόβαθμες σχολές, ενώ δεν ανταποκρίνεται η βαθμολογία του, εγκλωβισμός  σε σπουδές η επάγγελμα που είναι κατώτερο των δυνατοτήτων του και δεν θα του προσφέρει ικανοποίηση κ.α.)
Λίγο πριν την μεγάλη απόφαση
Για να μπορέσει ο έφηβος να πάρει την ευθύνη  των αποφάσεων του για τις σπουδές και το επάγγελμα του πρέπει :   
    ▪ Να έχει από πριν μια διαμορφωμένη προσωπικότητα. Να μπορεί να παίρνει αποφάσεις με κριτική σκέψη, ευέλικτη στις επιλογές, να έχει κοινωνικές δεξιότητες και πάνω απ όλα  να  έχει κοινωνικές δεξιότητες και πάνω απ’όλα να έχει αυτογνωσία
Όλα αυτά, βέβαια, συνυφασμένα  πάντα με το ηλικιακό του φάσμα .
    ▪ Το ίδιο το σχολείο να διευρύνει τους ορίζοντες του παιδιού, αποφεύγοντας τη στείρα διδασκαλία, τη συσσώρευση πληροφοριών χωρίς να δομείται γνώση Δυστυχώς η βαθμολογία, ο χωρισμός των μαθητών σε  «καλών» και «κακών» με βάση την σχολική απόδοση, η υποβάθμιση των κλίσεων με βάση τη σχολική απόδοση, η υποβάθμιση των κλίσεων και των ταλέντων του παιδιού, βάζοντας τροχοπέδη σε υπεύθυνες επιλογές για περαιτέρω σπουδές ή επιλογή επαγγέλματος.
    ▪ Ο ρόλος της οικογένειας  και ιδιαίτερα της ελληνικής, να είναι συμβουλευτικός . Οι περισσότεροι έχουν συνδέσει την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών με επαγγελματικά πρότυπα που συνήθως έχουν απαιτήσεις και οδηγούν τους μαθητές σε λανθασμένες επιλογές, σκληρή μελέτη, και συχνά ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα από πιθανή ματαίωση τους. Αυτή η τακτική καλλιεργείται συχνά από τους δασκάλους, γιατί ακριβώς δάσκαλοι , γονείς μαθητές γενικότερα αντιμετωπίζουν τα επαγγέλματα σαν «συνταγές» για καλύτερη κοινωνική συνέλιξη, αδιαφορώντας για τις νέες αποκτήσεις της αγοράς, αλλά και το κυριότερο, το στόχο της εργασίας σαν μέσο πηγής χαράς, δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς .
    ▪ Ο μαθητής πρέπει να έχει πλήρη γνώση των σπουδών και επαγγελμάτων χωρίς να καλείται να ασχοληθεί μόνο σε αυτά που ο ενήλικας θεωρεί θα τα καταφέρει. Η γνώση των επαγγελμάτων βοηθά ώστε να μπορεί να βρει μόνος τα θετικά και τα αρνητικά  τους σε σχέση με την δική του προσωπικότητα .
    ▪ Καλό είναι ο μαθητής να έχει γνώση για τις απαιτήσεις της αγοράς, χωρίς αυτό να  σημαίνει υποχρεωτικά την επιλογή επαγγέλματος με βάση την ανεργία ή τη προσφορά εργασίας. Μη μας διαφεύγει ότι ο καλός επαγγελματίας, ο καλός φοιτητής, ο καλός καλλιτέχνης, βρίσκονται πάντα τρόπους να είναι μέσα η γύρω από τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες τους
    Ο ι σπουδές είναι πάντα η βάση για γνώμη που αργότερα εξειδικεύεται, αλλάζει, στα πλαίσια πάντα μιας ωριμότερης επιλογής που έχει σχέση και με τα ενδιαφέροντα αλλά και με την αγορά εργασίας του ενήλικου, πλέον, ατόμου (μεταπτυχιακά, τεχνικές εξειδικεύσεις, αλλαγή αντικειμένου σπουδών κ.α.)     

Πηγή:Περιοδικό Αρμονία

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael