ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟ 26% ΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ


pvaigaiou

 
 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟ 26% ΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ.

ΜΑΚΡΥΣ ΑΚΟΜΗ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.
 
     Περίπου μια στις τέσσερις ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα καταλαμβάνονται από γυναίκες μάνατζερ, οι οποίες κάνουν καριέρα κατά κύριο λόγο στους κλάδους της υγείας, της εκπαίδευσης, των λογιστικών και των νομικών. Παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστό των γυναικών μάνατζερ στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρωζώνη (30%). Τις περισσότερες πιθανότητες να καταλάβουν ανώτατες διευθυντικές θέσεις. Πάντως, οι ανισότητες όσον αφορά τις αποδοχές ανδρών και γυναικών μάνατζερ φαίνεται ότι είναι μικρότερες στην Ελλάδα,  σε σχέση με την Ευρώπη. Εδώ, οι αμοιβές των ανδρών μάνατζερ είναι μόλις 10% υψηλότερες κατά μέσο όρο από αυτές των γυναικών, ενώ στην Ευρωπαϊκή  Ένωση η διαφορά αναβαίνει στο 15%.
     Αυτά επισημαίνει η διευθύντρια του Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού  της Adecco HR, κ. Χριστίνα Δακτυλίδου, η οποία παραθέτει ακόμη ότι η πρόσληψη γυναικών μάνατζερ εξαρτάται καθαρά από την πολιτική ίσων Ευκαιριών που ακολουθεί κάθε εταιρεία, τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νεοεισερχόμενα στελέχη.
 
     Σε υγεία, εκπαίδευση, υπηρεσίες  
 
     Οι κλάδοι στους οποίους παρατηρείται η μεγαλύτερη ζήτηση για γυναίκες μάνατζερ είναι και αυτοί στους οποίους οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή ως εργατικό δυναμικό γενικότερα. Τέτοιοι τομείς είναι αυτοί της περίθαλψης / υγείας, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών, όπως λογιστικά και τα νομικά. Σε τομείς όπως είναι ο τραπεζικός, για παράδειγμα, ή σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές (πολλές ώρες εργασίας καθημερινά, διαθεσιμότητα για μετακίνηση στο εξωτερικό και μεγάλη ευελιξία γενικότερα), είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες να προαχθούν και να αναλάβουν υψηλές διευθυντικές θέσεις.     
     Παρά το ότι οι διευθυντικές θέσεις αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού, κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξηθεί σημαντικά κυρίως λόγω της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών. Όμως, παρά τη σημαντική αύξηση της συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό και τη βελτίωση των τυπικών προσόντων τους, το ποσοστό κατοχής διευθυντικών θέσεων που τους αναλογεί, ανεβαίνει με αργούς ρυθμούς. Οι άντρες συνεχίζουν να αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφεία μεταξύ των διευθυντών και υψηλόβαθμων στελεχών. Επιλέον, οι γυναίκες καλούνται να δουλέψουν πολύ πιο σκληρά από τους άνδρες για να αποδείξουν την αξία τους, ενώ κάποιες φορές καλούνται να υιοθετήσουν αντρικά πρότυπα εργασίας.
 
     Τι φοβούνται οι εργοδότες. 
 
     Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο εξαιτίας της πεποίθησης που έχουν οι εργοδότες ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αφιερώσουν στη δουλειά την ίδια ενέργεια και ίδιο χρόνο με τους άνδρες συναδέλφους τους, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι δεν παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες στις γυναίκες για την επίτευξη απαιτητικών εργασιών που θα μπορούσαν να προωθήσουν  την καριέρα τους. Από τη στιγμή, όμως, που οι γυναίκες καταφέρνουν να φτάσουν σε ανώτερα επίπεδα διοίκησης, η στάση της επιχείρησης απέναντι τους δεν διαφέρει από τη στάση έναντι των ανδρών.
     Το 2006, περίπου το 1/3 των μάνατζερ στην Ε.Ε ήταν γυναίκες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ενώ σε όλα τα κράτη – μέλη οι γυναίκες ήταν λιγότερες από τους  άνδρες σε υψηλόβαθμες θέσεις. Τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών μάνατζερ τα συναντάμε στη Λιθουανία, στη Λετονία στη Γαλλία και στην Ουγγαρία (περίπου 35%-40% των θέσεων), ενώ η Ελλάδα παρουσιάζει δυστυχώς από τα χαμηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία (26%).
 
     Ανισότητα και στις αποδοχές.
     Σε καμία χώρα της Ε.Ε ο μισθός των γυναικών δεν είναι ανώτερος από τον αντίστοιχο των ανδρών. Είναι, όμως, ενθαρρυντικό ότι εμφανίζονται σαφείς τάσεις μείωσης αυτής της «ψαλίδας», από δεκαετία σε δεκαετία. Στην πλειοψηφία των χωρών - μελών, το χάσμα είναι  μεγαλύτερο, υπέρ των υψηλόμισθων, από ότι στην Ελλάδα. Κατά μέσον όρο στην Ε.Ε. οι μέσες αμοιβές για τους άνδρες μάνατζερ είναι κατά 15% υψηλότερες από αυτές των γυναικών, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται γύρω στο 10%.
 
Η θητεία στο εξωτερικό. 
 
     Η τάση της παγκοσμιοποίησης απαιτεί ολοένα και περισσότερο τη διεθνή εμπειρία, από τα στελέχη των εταιριών. Σε αυτό το πλαίσιο, η προϋπηρεσία  στο εξωτερικό αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για τις γυναίκες να διαφοροποιηθούν από τους συναδέλφους τους και να κατακτήσουν υψηλότερες μισθολογικές αυξήσεις και άμεσες προαγωγές. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούν αυτές οι θέσεις – όπως, για παράδειγμα, οι πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές – γυναίκες σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν υστερούν έναντι των ανδρών.

Πηγή : Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ".

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael