ΣΤΟ 7% Η AΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


pvaigaiou

 
 
 

Στο 7% η ανεργία τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία

 
Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το μήνα Ιούλιο του έτους 2008. Το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2008 είναι 7,0% έναντι 7,8% τον Ιούλιο του 2007.

Για την εξαγωγή των μηνιαίων εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκε το υποσύνολο του δείγματος της τριμηνιαίας έρευνας Εργατικού Δυναμικού, το οποίο ερευνήθηκε κατά το μήνα Ιούλιο, δηλαδή 28.010 άτομα που ανήκαν σε 11.686 διαφορετικά νοικοκυριά.

Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης κατά μήνα (αριθμός των απασχολουμένων, των ανέργων κλπ.) εκτιμήθηκαν με την εφαρμογή κατάλληλου αμερόληπτου εκτιμητή, ο υπολογισμός του οποίου βασίστηκε: α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγματος, β) στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανομή του πληθυσμού κάθε Περιφέρειας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών το μήνα Ιούλιο.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Ιούλιο 2008 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.595.003 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 347.935 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.284.665 άτομα.
 
 

Πηγή : " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael