OI "UP" ΚΑΙ "DOWN" ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 25 ΤΜΗΜΑΤΩΝ


pvaigaiou

 
 
 

ΟΙ "UP" ΚΑΙ "DOWN" ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 25 ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

     Τα πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν αντικείμενο σπουδών τις οικονομικές επιστήμες και τη διοίκηση είναι 25, λειτουργούν δε και σε κεντρικά και περιφερειακά ΑΕΙ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της  Αθήνας, η πρώην ΑΣΟΕΕ είναι, βεβαίως, ναυαρχίδα των  οικονομικών επιστημών στην Ελλάδα όμως και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος ευρείας κλίμακας γνωστικά αντικείμενα ενώ ορισμένα μεμωνομένα τμήματα στο Αριστοτέλειο, στο Πάντειο, στον Πειραιά, στην Πάτρα προσφέρουν πληρότητα επάρκεια και εξίσου ανταγωνιστικά πτυχία. Ας δούμε συνοπτικά τις σπουδές και τις προοπτικές ανά ομάδα τμημάτων του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου.

     ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ:
 
     Λειτουργούν δύο τμήματα. Το ένα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και το άλλο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη). Οι γνώσεις που παρέχονται από τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αναφέρονται άμεσα στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της δυνατότητας λήψης αποφάσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.
     Οι πτυχιούχοι είναι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών και των λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα λογιστικών – ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών.
Οι επαγγελματικές προοπτικές είναι θετικές και τα ποσοστά της ανεργίας κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα
 
     ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
     Ένα από τα νεότερα και δυναμικότερα τμήματα του Οικονομικού  Πανεπιστήμιου Αθήνας. Σκοπός του είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι με τις γνώσεις τους μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση έναν οργανισμό να προβούν σε καλύτερη χρήση των πόρων που έχουν στη διάθεση τους ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Οι φοιτητές παρακολουθούν τα δυο πρώτα χρόνια ένα κοινό πρόγραμμα με μαθήματα κορμού στη συνέχεια επιλέγουν μια από τις διαθέσιμες κατευθύνσεις (Επιχειρησιακή Έρευνα / Διοικητική Επιστήμη, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις).
     Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στον ιδιωτικό τομέα ως διοικητικά στελέχη, σύμβουλοι ερευνητές σε οικονομικές μονάδες, η σε επιχειρήσεις, και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δική τους επιχείρηση.
     Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του τμήματος διαγράφονται εξαιρετικές. Σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες έρευνες  η ζήτηση στελεχών στους χώρους του μάρκετινγκ και της διοικητικής επιστήμης είναι έντονη.
 
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:
 
     Λειτουργούν 10 τμήματα, τα οποία σε γενικές γραμμές προσελκύουν υποψήφιους με σχετικά υψηλές βαθμολογίες. Διάφορες έρευνες έχουν αναδείξει τους πτυχιούχους οικονομολόγους ως τους επιστήμονες με τις καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με μελέτη του Παντείου Πανεπιστημίου, αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση για οικονομολόγους τα επόμενα χρόνια. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακές σπουδές κατέχουν σήμερα σημαντικές διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς.
     Γενικά, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν στο εμπόριο, στη διεθνή οικονομία, την πολιτική, τη γεωργία, τα νομισματικά θέματα ως οικονομολόγοι και οικονομολόγοι αναλυτές, λογιστές, ερευνητικό προσωπικό στη Στατιστική Υπηρεσία  και αλλού οικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί, υπάλληλοι σε τράπεζες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, καθηγητές δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, ελεύθεροι επαγγελματίες.
 
     ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
     Λειτουργούν τρία τμήματα (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη). Τα προγράμματα σπουδών και των τριών πανεπιστημίων καλύπτουν τις περιοχές της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, διοίκησης παραγωγής και προσωπικού μάρκετινγκ, διαχείρισης περιβάλλοντος κ.α.
     Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, διευθυντικά στελέχη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τράπεζες, σε υπουργεία, ως ελεύθεροι επαγγελματίες – σύμβουλοι επιχειρήσεων, στους δήμους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως ερευνητές, ως καθηγητές ύστερα από φοίτηση  στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
 
     ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ :
 
     Λειτουργεί ένα τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στους Φοιτητές του παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο του οικονομικού διευθυντή, στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, ιδιαιτέρα στη λειτουργία χρηματιστηρίων. Με βάση πρόσφατες έρευνες (μία από αυτές είναι του επίκουρου καθηγητή του τμήματος, δρα Ν. Φίλιππα) πρόκειται για ένα επάγγελμα με σημαντική ζήτηση στο μέλλον. Υψηλότατη ζήτηση παρουσιάζει ιδιαίτερα ο συνδυασμός πληροφορικής με χρηματοοικονομικά. Σύμφωνα με στοιχεία της πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πειραιά, η ανεργία των αποφοίτων τους τμήματος είναι μόλις 2%.
 
     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
     Λειτουργούν δύο τμήματα (Πάτρας, και Αιγαίου - Χίος). Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν όπου και οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ):
     Οι απόφοιτοι των δυο τμημάτων εντάσσονται στο οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αποκτούν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του οικονομολόγου. Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στον στο Σύνδεσμό Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ) που ελέγχει προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  και στον δημόσιο τομέα, προσδιορισμού ειδικοτήτων για τη σύνθεση των ομάδων ειδικών μελετών και ερευνητικών έργων κ.τ.λ.
     Στον ιδιωτικό τομέα του οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται κυρίως ως ανεξάρτητοι μελετητές, στελέχη γραφείων μελετών, οικονομολόγοι. Στο δημόσιο τομέα ως στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα ως καθηγητές πολιτικής οικονομίας έπειτα από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ και αλλού .
 
     ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:
 
     Πρόκειται για ένα από τα δύο νεότερα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ιδρύθηκε το 2004 με έδρα την Έδεσσα. Σκοπός του είναι η εκπαίδευση στελεχών που συνδυάζουν ουσιαστική γνώση τους στους τομείς του μάρκετινγκ και τη διοίκησης  λειτουργιών μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα και τις προσκλήσεις των σύγχρονων και των μελλοντικών οικονομικών της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι τομείς μάρκετινγκ, πωλήσεων, εξαγωγών διοίκησης ανρώπινων πόρων, διοίκησης προμηθειών και υλικών, ανάλυσης συστημάτων και ανάπτυξης μηχανογραφικών συστημάτων είναι βασικό αντικείμενο τους στην ολότητα των επαγγελματικών χωρών που έχουμε περιγράψει για όλους τους απόφοιτους τμημάτων Οικονομίας και Διοίκησης.
 
     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:  
 
     Κοινό τμήμα του 4ου και του 5ου πεδίου που λειτουργεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σκοπός του το «πάντρεμα» της διοικητικής επιστήμης με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών. Οι απόφοιτοι που «παράγει» μπορούν να διαχειριστούν στους επαγγελματικούς χώρους όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν όπως : Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Ταυτόχρονα μπορούν να συνδυάσουν και ειδικότητες αιχμής όπως : Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και Ανάλυση Διαδικασιών, Διοίκηση καινοτομίας και Γνώσης Διοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων, Διοίκηση ψηφιακών καναλιών, Χρηματοοικονομική Μηχανή.
 
     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: 
     Είναι κοινό τμήμα του 4ου και του 5ου πεδίο που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σκοπός του είναι η εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη Διοίκησης  της  Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν καταρχήν σε οποιονδήποτε τομέα της επιχείρησης και ιδιαιτέρα στον τομέα της παραγωγής.
 
     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:
     Κοινό τμήμα του 4ου και του 5ου πεδίου που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Νάουσα).Σκοπός του είναι να καλλιεργεί και αν προάγει γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τεχνολογικές γνώσεις, ιδιαιτέρα τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών συστημάτων.
     Οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις οργανισμούς και στον δημόσιο τομέα : σε θέσεις διοίκησης που απαιτούν ιδιαίτερη γνώση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, σε θέσεις σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων, σε τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών, σε τμήματα ποιοτικού ελέγχου, σε τμήματα διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής.

25 ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
 
ΑΕΙ
 
ΒΑΣΕΙΣ
2007
 
ΔΙΑΦΟΡΑ
07 - 08
 
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ΠΡΩΤΗ
ΠΡΟΤ/ΣΗ
 
ΕΠ/ΚΗ
ΠΡ/ΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ

16.800

588

288

275

**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

16.573

575

 297

288

**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΠΑ

17.798

463

 180

487

**

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΟΠΑ
 
18.058
 
510
 
225
 
625
 
***
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΟΠΑ
 
18.065
 
134
 
108
 
659
 
**
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ
 
ΟΠΑ
 
18.563
 
517
 
180
 
1.217
 
**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
ΠΑΝΤΕΙΟ
 
16.005
 
548
 
162
 
116
 
**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

17.212

499

225

 224

**

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΠΕΙΡΑΙΑ
 
17.490
 
467
 
243
 
133
 
***
ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 
ΠΕΙΡΑΙΑ
 
17.780
 
420
 
117
 
180
 
**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

17.260

540

189

 408

**

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
 
17.449
 
462
 
198
 
342
 
***
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ

ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

18.268

402
108

 562

**

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
(ΕΔΕΣΣΑ)
 
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
 
15.748
 
628
 
63
 
41
 
**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΤΡΑΣ

16.436

621

198

 204

**

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑΣ

16.182

628

171

 109

***

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

16.182

582

171

 110

**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΡΕΘΥΜΝΟ)
 
ΚΡΗΤΗΣ
 
15.918
 
610
 
207
 
173
 
**
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΧΙΟΣ)
 
ΑΙΓΑΙΟΥ
 
15.701
 
603
 
216
 
61
 
***
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΒΟΛΟΣ)
 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 
16.265
 
608
 
153
 
101
 
**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΤΡΙΠΟΛΗ)
 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
 
15.975
 
590
 
99
 
58
 
**
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
 
ΣΤΕΡΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
 
15.458
 
704
 
72
 
22
 
**
ΚΟΙΝΑ
4ΟΥ ΚΑΙ 5ΟΥ

ΑΕΙ

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΟΠΑ
 
18.328
 
515
 
117
 
308
 
***
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΠΕΙΡΑΙΑ
 
16.721
 
521
 
90
 
59 
 
**
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΝΑΟΥΣΑ)
 
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
 
15.300
 
691
 
54
 
22
 
**

Πηγή : Εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ".

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael