ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ "ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ" ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


pvaigaiou

 
 
 

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ "ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ" ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.

     Οι προσωπικοί υπολογιστές έχουμε αλλάξει δραστικά την επαγγελματική  ζωή. Η μετάβαση από τη βιομηχανική οικονομία στην οικονομία της πληροφορίας, οι βασικές γνώσεις και οι δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι το κλειδί της επιτυχίας, για αυτούς που κυνηγούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται στον επαγγελματικό στίβο.
     Άλλωστε, η πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για όσους επιθυμούν μια θέση στο ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 347/31-12-03.

 
     Cambridge Career Awards In Information And Communications Technology (ICT):
    
     Σχεδιασμένο ειδικά για να καλύψει την ανάγκη των ανθρώπων να αξιοποιήσουν την τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, το δίπλωμα Cambridge ICT Career Award αξιολογεί τις βασικές αρχές της Τεχνολογίας και  των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ICT) και το πώς ο υποψήφιος τις εφαρμόζει σε διαφορετικά περιεχόμενα και πακέτα λογισμικού. Το Cambridge ICT Career Award καλύπτει:
 • Επικοινωνία, δημιουργία εγγράφων, διαχείριση δεδομένων και ενσωμάτωση.
 • Χρήση επεξεργασιών κειμένου.
 • Βάσεων δεδομένων.
 • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  και Internet.
 • Παραγωγή αξιόπιστών εγγράφων.
 • Λύση προβλημάτων.
 • Επικοινωνία με άλλους χρήστες Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών.  
    Οι εξετάσεις διεξάγονται έξι (6)φορές τον χρόνο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στα εξουσιοδοτημένα κέντρα του Cambridge International Examinations. Ο υποψήφιος πρέπει να ολοκληρώσει μια πρακτική εξέταση που δίνεται από το Cambridge υπό ελεγχόμενες συνθήκες.
     Αυτή αποτελείται από μια σειρά πρακτικών ασκήσεων βασισμένων σε τυπικά εργασιακά σενάρια  μάλλον, παρά σε παραδοσιακή γραπτή εξέταση. Οι εκτυπώσεις που παράγει ο υποψήφιος στέλνοντας για βαθμολόγηση.
 • Cambridge IT Skills: Βασισμένο στο λογισμικό του Microsoft Office, το δίπλωμα Cambridge IT Skills εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, αυτές δηλαδή, που απαιτούνται κατά τη διάρκεια  της εκπαίδευσης, στην εργασία, αλλά και στο σπίτι.

     Τα διπλώματα Cambridge Skills Awards in IT γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το πολύ υψηλό επίπεδο της διαδικασίας εξέτασης. Διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έχουν αναπτυχθεί από το Cambridge σε στενή συνεργασία με τους ηγέτες του κλάδου πληροφορικής, ώστε να είναι βέβαιο πως είναι σχετικά και ακριβή ως προς το αντικείμενο που εξετάζουν. Δημιουργήθηκαν, ώστε να είναι αποδεκτά σε όλο τον κόσμο λαμβάνοντας όμως υπ’ οψιν και τα κατά τόπους  δεδομένα.
     Προσφερόμενες Ενότητες :Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις, Υπολογιστικά φύλλα, Επεξεργασία κειμένου και Χρήση του υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων.


     European Computer Driving Licence – ECDL:
 
     Είναι ένα σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση  Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου. Μεταξύ  άλλων , διαθέσιμες πιστοποιήσεις του ECDL:
 • e- KIDS : Το e-kids  είναι ένα σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών, μέσα από ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιβάλλον.
 • ECDL CORE: Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. Πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, τι κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου.
     Για να αποκτήσει κάποιος το ECDL CORE πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία και τα 7 τέστ που αντιστοιχούν στις παρακάτω επτά (7) ενότητες *Βασικές έννοιες Πληροφορικής * Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων,* Επεξεργασία Κειμένου, * Υπολογιστικά Φύλλα, * Βάσεις Δεδομένων, * Παρουσιάσεις, * Πληροφορίες & Επικοινωνίες.
 • ECDL START : Το πρόγραμμα ECDL START αποδεικνύει ότι ο κάτοχος διαθέτει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε τέσσερις (4) ενότητες, τη επιλογή του από τις επτά (7) ενότητες που αποτελούν το ECDL CORE.
 • EGUAL SKILL : Το EqualSkills είναι ένα ευχάριστο πρόγραμμα εκμάθησης και αξιολόγησης στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Internet.Απευθύνεται σε όλους όσους δεν έχουν καμία πρότερη εμπειρία στη χρήση τους ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση και επάγγελμα. Χρειάζονται 8-15 ώρες εκπαίδευσης και δεν απαιτούνται εξετάσεις.
 • ECDL ADVANCED : Το ECDL Advanced πιστοποιεί ότι ο κάτοχος και διαθέτει προχωρημένες γνώσεις σε μια η περισσότερες από τις παρακάτω (4) ενότητες : Αδωανψεδ Επεξεργασία Κειμένου, Advanced Υπολογιστικά Φύλλα, Advanced Βάσεις Δεδομένων, Advanced Παρουσιάσεις.
     Microsoft Office Specialist (MOS) :
 
     Είναι το πρώτο παγκόσμιο πρότυπό παραγωγικότητας και δεξιότητας στους υπολογιστές στη χρήση του Microsoft Office που χρησιμοποιείται από το 95% των επιχειρήσεων. Προσφέρει μια ποιοτική βάση στην αξιολόγηση του εργαζόμενου και του ανοίγει πόρτες στην αγορά εργασίας. Για την απόκτηση των πιστοποιήσεων Microsoft Office Specialist  απαιτείται η επιτυχία σε μια ή περισσότερες από τι εξετάσεις στις οποίες αξιολογούνται η γνώση αλλά και η δυνατότητα εφαρμογής  τη σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας..
     Τα προγράμματα είναι: * Microsoft Word, Microsoft, *Microsoft Excel, *Microsoft Power Point, * Microsoft Outlook,* Microsoft Access, * Microsoft Project.
     Οι εξετάσεις Microsoft αντιστοιχούν στις θεματικές ενότητες που απαιτούνται από το δημόσιο : Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις, Χρήση εφαρμογών διαδικτύου.
     Επιλέξτε από την εφαρμογή του Microsoft Office που σας ενδιαφέρει, δώστε την αντίστοιχη εξέταση σε ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα και αποκτήστε την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist..
     Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά και διαρκούν 45 λεπτά. Απαιτούν την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών, δουλεύοντας σε πραγματικό περιβάλλον της εφαρμογής. 
     Η βαθμολόγηση γίνεται αυτόματα και το αποτέλεσμα είναι άμεσα διαθέσιμο με την ολοκλήρωση τη εξέτασης.

     Internet and Computing Core Certification (IC3) :
 
     Είναι ένα σύγχρονο παγκόσμιο πρότυπο πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς  υπολογιστές. Η επιτυχής ολοκλήρωση του IC3 διασφαλίζει ότι ο κάτοχος αυτή της πιστοποίησης έχει όλες τις απαραίτητες γνώσει και δεξιότητες που απαιτούνται για τα βασική χρήση του υπολογιστή, λογισμικού, των δικτύων και του Internet ώστε να είναι  χρήσιμος σε ένα περιβάλλον που απαιτεί χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
     Για να αποκτήσετε το IC3, θα πρέπει να επιτύχετε στις τρεις εξετάσεις που αντιστοιχούν στις τρις ενότητες τη πιστοποίησης. Οι τρεις εξετάσει ελέγχουν με τρόπο απλό και κατανοητό τι γνωρίζετε, μέσα από μια μελετημένη διαδικασία εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και απάντησης ερωτήσεων γνώσεων. Κάθε εξέταση διαρκεί 45 λεπτά.
     Οι τρεις ενότητες του IC3 είναι : *Θεμελιώδεις Αρχές Υπολογιστών, * Εφαρμογές Κλειδιά, * Η Ζωή στο Δίκτυο.
     Η εξοικείωση με όλα τα βασικά εργαλεία των δύο πιο δημοφιλών εφαρμογών του Microsoft Office, το Word και το Excel, αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό τη δεύτερης ενότητας.
Ο υποψήφιο θα αποκτήσει γνώση και δεξιότητες για τη διαχείριση των κοινών λειτουργιών σε όλες τι εφαρμογές  Windows, στις κοινές λειτουργίες τουWord και του Excel και στις πιο χρήσιμες  δυνατότητες  τους.
    
     Key CERT :
 
     Η νέα πραγματικότητα τη αγοράς εργασίας,  η πίεση της νέας τεχνολογίας, η Κοινωνία της πληροφορίας καθώς επίσης και οι αυξανόμενες ανάγκες ανταγωνισμού οδήγησαν στην ανάγκη πιστοποίησης των γνώσεων κύρια στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. 
Οι σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις – Key CERT δημιουργήθηκαν από εμπειρότατα στελέχη που προέρχονται από τον τομέα της εκπαίδευσης με κύριο σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων για τη χρήση και τι εφαρμογές Η/Υ και τη χορήγηση των πιστοποιητικών σε όλου όσου επιτυγχάνουν στις αντίστοιχες εξετάσεις.
     Με κύριο στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης οποιουδήποτε προσώπου για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης ο Key CERT έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί κάτω από τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO900L:2000.
     Ταυτόχρονα έχει εναρμονίσει πλήρως τη λειτουργία του με τι απαιτήσεις της υπ’ αριθμόν  Γ/25055/1.12.2005 Κοινής Υπουργικής απόφασης των υπουργών Παιδείας και Εσωτερικών με την οποία ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
     Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Key CERT  είναι τα ακόλουθα :
 1. Η εξεταστέα ύλη κάθε επιμέρους πιστοποιητικού είναι ανεξάρτητη λογισμικού και ανανεώνεται  συνεχώς σύμφωνα με τις ανάγκες τις αγοράς και λειτουργικά συστήματα.
 2. Ακολουθεί μια πλήρως δομημένη εξεταστική μεθοδολογία, τηρεί αυστηρές εξεταστικές προδιαγραφές και βασίζεται σε ένα αδιάβλητο εξεταστικό σύστημα.
 3. Οι εξετάσει διενεργούνται υπό επιτήρηση.
 4. Παρέχει πλήρη σειρά Πιστοποιητικών για το βασικό επίπεδο, βάσει των αναγκών τη σύγχρονής αγοράς.
 5. Το Key CERT αναγνωρίζεται από την αγορά εργασίας.
 6. Το μοναδικό ελληνικό Πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής.

Πηγή : Εφημερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ".

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael