ΠΡΟΣΛΗΨΗ : ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ


pvaigaiou

 
 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ : ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

     Η αναζήτηση εργασίας είναι μια «πάρα πολύ σημαντική δουλειά η οποία πρέπει να γίνεται στοχευμένα και μεθοδικά» Η διευθύντρια επιλογής, αξιολόγησης και εκπαίδευσης στελεχών της Creme de la Creme Human Resources SA. Βιργινία Αργυράτου, τονίζει ότι ο υποψήφιος οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας και να αναλύει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αν έχει θετικά αποτελέσματα στο «κυνήγι» μιας καλής θέσης εργασίας.
 
     Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει ένας υποψήφιος προκειμένου να βρει εργασία;

     Για να καθορίσουμε τις κινήσεις του θα πρέπει αρχικά να διαφοροποιήσουμε τον υποψήφιο ο οποίος έχει μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές του και εισέρχεται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά από τον υποψήφιο που έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και επιθυμεί να αλλάξει επαγγελματικό περιβάλλον για διαφορετικούς κάθε φορά  λόγους.
 
     Το μόνο σίγουρο είναι  ότι το να «ψάχνει κανείς δουλεία είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλεία» κι πρέπει να γίνεται με μέθοδο και στοχευμένα.

     Αρχικά λοιπόν είτε οι μεν είτε οι δε θα πρέπει να ετοιμάσουν το βιογραφικό τους σημείωμα. Στη συνέχεια επειδή στις μέρες μας η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ευκολότερη από ότι στο παρελθόν οι νεοεισερχόμενοι θα πρέπει αφ’ ενός να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο εργασίας, να ενημερώνονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο και να παρακολουθούν τη ζήτηση των επαγγελμάτων από τις αγγελίες του εξειδικευμένου Τύπου και μέσω internet. Ακόμη τα Πανεπιστήμια (δημόσια–ιδιωτικά) καθώς και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς διοργανώνουν κάθε χρόνο «ημέρες σταδιοδρομίας» όπου μπορεί ο νέος φοιτητής ή πτυχιούχος να γνωρίσει τις επιχειρήσεις που μετέχουν και να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των εταιρειών αυτών. Όσον αφορά τους υποψηφίους που ήδη εργάζονται θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν το Internet ως πηγή πληροφόρησης νέων θέσεων εργασίας, να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται στον Τύπο, είτε σε συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται με την επιλογή και αξιολόγηση στελεχών και οι οποίοι εφαρμόζουν πολιτικές εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας στη διαχείριση βιογραφικών.
 
      Ποια είναι  τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν οι υποψήφιοι στη διάρκεια της συνέντευξης ;

     Το πιο σύνηθες λάθος των υποψηφίων κατά τη διάρκεια τη συνέντευξης επικεντρώνεται στις προσπάθειες του εντυπωσιασμού. Οι συμβουλές που θα μπορούσαμε να δώσουμε απαντώντας αντίστροφα εστιάζονται στο να είναι οι υποψήφιοι συγκεντρωμένοι στις ερωτήσεις που τους υποβάλλονται να απαντούν με ειλικρίνεια  και σαφήνεια, να ακούν προσεκτικά  τον συνεντευκτή και να διατηρούν οπτική επαφή με αυτόν. Επίσης θα πρέπει να θυμούνται ακριβώς τα στοιχεία που παραθέτουν στο βιογραφικό τους σημείωμα που αφορούν κυρίως ημερομηνίες των ενδεχόμενων επαγγελματικών τους μετακινήσεων είτε των σπουδών τους. Σημαντικό επίσης είναι να έχουν επαγγελματική εμφάνιση, να είναι ευγενικοί και συνεπείς στην ώρα του ραντεβού.

     Το βιογραφικό σημείωμα ενός υποψηφίου είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή ;

     Η συνοδευτική επιστολή δεν είναι υποχρεωτική αλλά και ούτε και απαγορευτική. Παρουσιάζει τον υποψήφιο συνοπτικό τρόπο την επαγγελματική του εμπειρία στοιχεία της προσωπικότητας του και με σύντομο τρόπο μπορεί ο υποψήφιος να εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους είναι κατάλληλος για τη θέση προς κάλυψη είτε τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί επαγγελματική μετακίνηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το πολύ τη μια σελίδα.

     Πια είναι  η σημασία της προϋπηρεσίας, αν δεν είναι σχετική με τη θέση προς κάλυψη ;
 
     Είναι πάρα πού σημαντική. Το να έχει εργαστεί κανείς στο παρελθόν, ακόμα και σε μη σχετικό αντικείμενο σημαίνει ότι έχει μάθει να υπακούει σε κάποιους κανόνες, έχει συνεργαστεί ή έστω συνυπάρξει με άλλους συναδέλφους έχει μπει στο πλαίσιο ενός ωραρίου και έχει εξοικειωθεί άλλες φορές σε μικρότερο βαθμό με τις έννοιες της συνέπειας της ιεραρχίας του επαγγελματισμού  και της διάθεσης σε εκπαίδευση πάνω σε νέα αντικείμενα. Ειδικά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, έστω μικρής διάρκειας η επαγγελματική εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές είναι σημαντική.

     Με ποιο τρόπο ο εργαζόμενος γίνεται απαραίτητος σε μια επιχείρηση;

     Αν θέλουμε να παραθέσουμε σε κάποια σημεία απαραίτητος γίνεται ο υποψήφιος που διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, τη συνεπεία του, την ορθή κρίση του, τη μεθοδικότητα του, την υποστήριξη της δουλειάς του και τη διατήρηση σωστών ισορροπιών μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων στο χώρο εργασίας.
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael