ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΟΔΟ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


pvaigaiou

 
 
 

Σταθερή αξία τα αγγλόφωνα τμήματα σε άνοδο οι γερμανικές σπουδές

 
     Εκτός από τις «παραδοσιακές» γλώσσες, όπως η Αγγλική , Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, εντυπωσιάζει, αν και εξηγείται, η δυναμική είσοδος και στην Ελλάδα των εξωτικών ξένων γλωσσών, όπως της Κινεζικής, της Ρωσικής, της Ιαπωνικής και της Αραβικής. Παρά την κυριαρχία της Αγγλικής γλώσσας φαίνεται ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Από έρευνα της Συνομοσπονδίας της Βρετανικής Βιομηχανίας (CBI) προκύπτει ότι όλο και περισσότερο οι αγγλικές εταιρείες ζητούν υπαλλήλους που να γνωρίζουν Γαλλικά και Γερμανικά.

Στην τρίτη θέση με τις περιζήτητες για τον εργασιακό χώρο ξένες γλώσσες έρχονται τα Κινεζικά.

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Τα τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας έχουν σκοπό να αναδείξουν επιστήμονες με γνώσεις της Αγγλικής και της αγγλοαμερικανικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό.
     Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν: Σε τράπεζες, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς. Στην ευρύτερη εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδιωτική και δημόσια. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μεταφραστές/διερμηνείς). Σε επιχειρήσεις και, γενικά, σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 με την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία αυξήθηκαν σημαντικά οι διορισμοί των πτυχιούχων των τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας. Υπολογίζεται ότι πάνω από 500 πτυχιούχοι κάθε χρόνο βγαίνουν στην αγορά εργασίας, οι οποίοι συνήθως απασχολούνται σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα ή ως μεταφραστές.
 
Σταθερή αξία τα αγγλόφωνα τμήματα σε άνοδο οι γερμανικές σπουδές   
 
 
 
 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Οι κύριοι προορισμοί των αποφοίτων είναι η εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, και η διερμηνεία, καθώς και η μετάφραση.
     Μπορούν επίσης να σταδιοδρομήσουν σε επαγγέλματα σχετικά με τον τουρισμό και τη δημοσιογραφία ή να απορροφηθούν σε διοικητικές θέσεις. Μπορούν, τέλος, να εργάζονται σε τράπεζες ή και σε εκδοτικούς οίκους ως επιμελητές εκδόσεων. Οι προοπτικές διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση είναι μικρές σήμερα, καθώς το μάθημα των Γαλλικών είναι μάθημα επιλογής στα λύκεια, που συνήθως αποφεύγεται από τους μαθητές.
     Είναι γνωστό ότι τα Γαλλικά διδάσκονται στο γυμνάσιο ως δεύτερη ξένη γλώσσα (σε αρκετά ως πρώτη) και προαιρετικά στο λύκειο. Ωστόσο το 2004/05 μειώθηκε κατά μία ώρα η διδασκαλία των Γαλλικών σε κάθε τάξη του γυμνασίου (από 3 σε 2).
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Ανάλογους σκοπούς με τα άλλα τμήματα ξένων γλωσσών έχουν και τα τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
     Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν όπου και οι απόφοιτοι των τμημάτων Αγγλικών και Γαλλικών. Τα Γερμανικά τα τελευταία χρόνια διδάσκονται σε αρκετά γυμνάσια και λύκεια. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι περισσότεροι μαθητές απ ό,τι στο παρελθόν επιλέγουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γερμανικά και όχι τα Γαλλικά. Επίσης, παρατηρείται η αύξηση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων στα γερμανικά.
     Το 2004/05 μειώθηκε κατά μία ώρα η διδασκαλία και των γερμανικών σε κάθε τάξη γυμνασίου (από 3 σε 2). Υπολογίζεται ότι περίπου 600 μόνιμοι καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχ. έτος 2007-08 διορίστηκαν περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά και από τους υπόλοιπες ειδικότητες ξένων γλωσσών. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε σε 380.
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Τα τμήματα έχουν ως αντικείμενο σπουδών τη γλώσσα και τη λογοτεχνία των δυο χωρών με τις οποίες η Ελλάδα είχε, σ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών επιδράσεων.
     Οι προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των συγκεκριμένων τμημάτων δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνες στον τομέα της εκπαίδευσης, αφού, μόλις, το σχολικό έτος 2008 - 09 εντάχτηκαν τα ιταλικά στο πρόγραμμα του γυμνασίου με πολλά και σοβαρά προβλήματα, ενώ τα Ισπανικά βρίσκονται ουσιαστικά στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής.
      Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε τράπεζες, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς, στην ευρύτερη εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδιωτική και δημόσια, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μεταφραστές/διερμηνείς), σε επιχειρήσεις και, γενικά, σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας.
 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ: Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται εξέταση σε 2 ξένες γλώσσες. Τα τμήματα αν και έχουν δύο κωδικούς στο μηχανογραφικό και εμφανίζονται ως δύο διαφορετικά τμήματα, στην ουσία αποτελούν ένα τμήμα με δύο κατευθύνσεις.
      Σκοπός των τμημάτων είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να γνωρίζουν σε βάθος την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα καθώς και τις τεχνικές μετάφρασης και διερμηνείας των γλωσσών αυτών.
     Ειδικότερα, η κατεύθυνση «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» αναδεικνύει επιστήμονες, γνώστες της Ισπανικής γλώσσας που είναι παράλληλα σε θέση να απασχοληθούν σε ισπανόφωνο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έρχονται σε επαφή με ισπανόφωνες χώρες. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές, ως διερμηνείς (και μάλιστα επίσημοι σε υπηρεσίες του ΥΠΕΞ) και ως ξεναγοί ή εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι τραπεζών και οργανισμών.

Οι μισοί Έλληνες και το 90% των μαθητών μιλούν μία ξένη γλώσσα

     Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, όσον αφορά τη γλωσσομάθεια μεταξύ των Ευρωπαίων. Περίπου 1 στους 2, ή ποσοστό 44,8%, Έλληνες μιλούν μία ξένη γλώσσα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στο Βέλγιο είναι μόλις 16,3%, στην Ιταλία 33,8% και στη Γαλλία 35,9%. Μάλιστα, οι Έλληνες μαθητές κατέχουν την πρώτη θέση με πάρα πολύ υψηλό ποσοστό που προσεγγίζει το 91,8%
     Έτσι εξηγείται ότι αρκετούς και πιστούς υποψηφίους προσελκύουν τα ξενόγλωσσα τμήματα. Είναι μάλιστα πολλοί οι υποψήφιοι που έχουν ως πρώτη προτίμηση, 1.752 το 2008, κάποιο από τα ξενόγλωσσα τμήματα. Λιγότεροι από 7.000 ήταν οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στα Αγγλικά το 2009. Περίπου 900 στα Γερμανικά, 800 στα Γαλλικά, 100 στα Ιταλικά και 80 στα Ισπανικά. Βέβαια και στα ξενόγλωσσα έχουμε ένα μεγάλο χάσμα με βάση τις προτιμήσεις και τις βάσεις εισαγωγής. Από τη μία είναι τα περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρας) και από την άλλη τα υπόλοιπα τμήματα που κάθε χρόνο δεν συμπληρώνουν τον ανώτατο αριθμό εισακτέων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2009 περίπου το 1/3 ή 383 θέσεις έμειναν κενές και μόλις 4 από τα 11 τμήματα κάλυψαν όλες τις θέσεις.
     Από πέρυσι, το σχολικό έτος 2008-09, με απόφαση του ΥΠΕΠΘ τα Ιταλικά έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Γυμνασίου και πειραματικά σε ορισμένα Λύκεια.

Υποβάθμιση στο σχολείο

     Ωστόσο οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών δικαιολογημένα εκφράζουν διαμαρτυρίες για υποβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Η φαινομενική ποικιλία που προσφέρεται τα τελευταία χρόνια στους μαθητές με την υποχρεωτική εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας από τη Δ Δημοτικού ακυρώνεται στην πράξη από έλλειψη καθηγητών, κυρίως, αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής. Είναι χαρακτηριστική η αδυναμία ουσιαστικής εισαγωγής στο Γυμνάσιο από φέτος των Ισπανικών.
     Σοβαρότατα προβλήματα διαπιστώνονται και στη διδασκαλία των Ιταλικών, που πέρυσι διδάχτηκαν σε 344 σχολεία. Προβληματική είναι, επίσης, και η λειτουργία Γαλλικών και Γερμανικών.
      Όπως είναι γνωστό, για την πρόσβαση στα ξενόγλωσσα τμήματα απαιτείται η εξέταση σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες για τις οποίες προσμετρώνται οι εξής συντελεστές βαρύτητας: χ2 για τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού των τμημάτων Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Πηγή: " www.ethnos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael