ΠΩΣ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ


pvaigaiou

 
 
 

ΠΩΣ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

Έρευνα με 3 σενάρια.
     Οι οικονομικές επιπτώσεις της απασχόλησης των μεταναστών στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) παρουσιάστηκαν, από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) Αλέξανδρο Ζαβό .
     Ο κ. Α. ΖΑΒΟΣ παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας (2006) που διενεργείται για λογαριασμό του ΙΜΕΠΟ, από τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Κόντη και ερευνητική ομάδα η οποία εξετάζει τρία σενάρια, τα εξής : α) Τι θα άλλαζε αν τα νοικοκυριά των μεταναστών σταματούσαν να καταναλώνουν και να επενδύουν, β) Ποια θα ήταν η επιπλέον επίπτωση αν αυξανόταν ο αριθμός των μεταναστών κατά 215.000 άτομα (μαζί με τις οικογένειες  τους λόγο επανένωσης και γ) Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, αν οι μετανάστες αποχωρούσαν οι τραυματιζόταν (σε πρώτη φάση μείωση κατά 10%, σε δεύτερη κατά το ήμισυ και τρίτη σχεδόν στο σύνολο τους).
     Σύμφωνα το πρώτο σενάριο τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι :
• Μειώση του ΑΕΠ από 1,3% έως 1,55%.
• Μείωση των τιμών κατά 5%-6%.
• Απώλεια 85-110 χιλιάδων θέσεων εργασίας για Έλληνες και 15 χιλιάδων θέσεων για μετανάστες εργαζόμενους.
• Αύξηση πραγματικών μισθών.
• Οι μειώσεις των τιμών θα βελτίωναν την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών και θα περιόριζαν τις εισαγωγές.
• Ο τομέας των κεφαλαιουχικών αγαθών, των κατασκευών και ο πρωτογενής τομέας θα δεχόταν μεγαλύτερες πιέσεις στην παραγωγή.
• Τα πραγματικά εισοδήματα των φτωχών ελληνικών νοικοκυριών θα μειώνονταν, σε αντίθεση με αυτά των πλουσίων η μεσαίου εισοδήματος ελληνικών νοικοκυριών με περισσότερες δεξιότητες του αρχηγού (δηλαδή, όχι ανειδίκευτου εργάτη).
• Τα έσοδα του κράτους από τον φόρο ου εισοδήματος , τον ΦΠΑ κλπ θα περιοριζόταν και το έλλειμμα θα αυξανόταν.
     Τα σημαντικότερα αποτελέσματα  του δεύτερου σεναρίου, συνοπτικά, προβλέπουν:
• Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,74%.
• Μείωση των τιμών κατά 2,25%.
• Μικρή βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών.
• Δημιουργία επιπλέον 100 χιλιάδων θέσεων εργασίας και άλλες 25 χιλιάδες για Έλληνες εργαζόμενους.
• Μείωση των πραγματικών μισθών κατά 2,5% για Έλληνες μισθωτούς με λίγες δεξιότητες και έως 1,8% για αυτοαπασχολούμενους με περισσότερες δεξιότητες.
• Μεγάλες μειώσεις των μισθών στους μετανάστες, οι οποίες θα κυμαίνονται από 28%έως και 52%.
     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τρίτου σεναρίου :
• Οι τιμές αυξάνονται.
• Οι θέσεις απασχόλησης που αφήνουν οι μετανάστες δεν καλύπτονται σε αναλογία 1 προς 1.
• Στην πλήρη ευελιξία, στην αρχή και οι Έλληνες χάνουν 3,7 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια οι μετανάστες αφήνουν 204 χιλιάδες  και οι Έλληνες καλύπτουν μόνο τις 15 χιλιάδες. Εάν οι μετανάστες εγκαταλείψουν 340 χιλιάδες,  Έλληνες θα καλύψουν 204 χιλιάδες. Όσο περιορίζεται η ευελιξία στους Έλληνες, τόσο περισσότερες θέσεις καλύπτουν, έναντι αυτών που εγκαταλείπουν οι μετανάστες.
• Το ΑΕΠ μειώνεται και το Ισοζύγιο Πληρωμών επιδεινώνεται.
• Οι πραγματικοί μισθοί (στην πλήρη ευελιξία) αυξάνονται. Οι αυξήσεις των μισθών στους μετανάστες που απομένουν είναι μεγάλες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στους Έλληνες αφορούν εργαζόμενους με λιγότερες δεξιότητες. Όταν υπάρχει ακαμψία στην αγορά εργασίας των Ελλήνων, οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται και για αυτό αυξάνονται οι θέσεις εργασίας που καλύπτουν.
• Υπάρχει έντονη αναδιανεμητική επίδραση.
     Το ΙΜΕΠΟ όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του υποβάλλει στην κυβέρνηση τα αποτελέσματα της έρευνας. «Οι οικονομικές επιπτώσεις της απασχόλησης των μεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετιας στο ΑΕ» χωρίς να υποδεικνύει συγκεκριμένες λύσεις προκειμένου κυβέρνηση να μελετήσει αυτές που συμβάλλουν, με τον καλυτέρο τρόπο, στην επίτευξη των στόxων .
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael