ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


pvaigaiou

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

     Οι οδηγίες που ακολουθούν μπορούν να βοηθήσουν τους νέους υποψήφιους για μια θέση εργασίας να οργανώσουν τις σκέψεις τους και να συντάξουν ένα κατανοητό και πειστικό βιογραφικό σημείωμα.

     Το βιογραφικό σημείωμα δε θα πρέπει να είναι παραπάνω από μια η δύο σελίδες αφού οι εργοδότες και οι υπεύθυνοι προσλήψεων απλά  δεν το έχουν χρόνο να μελετήσουν ένα πιο μακροσκελές έγγραφο.

     Η προϋπηρεσία πρέπει να συνοψίζει τις βασικές πληροφορίες  που αφορούν την κάθε θέση εργασίας που αναφέρεται στο βιογραφικό, ειδικά και γενικά καθήκοντα που ο πιθανός εργοδότης θα βρει ενδιαφέροντα. Είναι αρκετή μια παράγραφος για κάθε πρόσφατη εργασιακή απασχόληση και μια πρόταση για τις παλαιότερες.

     Ο υποψήφιος πρέπει να τονίσει επιλεκτικά την εργασιακή του εμπειρία, τραβώντας ειδικά την προσοχή σε αυτό που θέλει η αγορά. Θα πρέπει να προσέξει να μη δώσει μεγαλύτερη έμφαση απ’ όσο χρειάζεται στη μόρφωσή του. Αν οι σπουδές του υποψηφίου έχουν ολοκληρωθεί πριν από μια πενταετία ή περισσότερο, αυτό που μετρά περισσότερο είναι η εργασιακή του εμπειρία και όχι το ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

     Είναι καλό ο υποψήφιος να απαριθμήσει επίσης εκπαιδευτικά ή άλλα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει και είναι σχετικά με τον εργασιακό του στόχο.

     Επίσης απαραίτητη είναι η λεπτομερής μελέτη της τελικής μορφής του βιογραφικού για διάρθρωση τυχόν λαθών στο συντακτικό, στα σημεία στίξης, στη γραμματική και στα τυπογραφικά. Ως προς τη μορφή, το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να είναι ευχάριστο στην εμφάνιση και ευανάγνωστο. Συστήνεται η χρήση πολλών κενών διαστημάτων και μεγάλων εσοχών που θα διευκολύνουν τον αναγνώστη.

     Ο υποψήφιος πρέπει να υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του με  συγκεκριμένα αποτελέσματα και οφέλη. Καλό είναι να δίνει ποιοτικά και ποσοτικά χακτηριστικά στα επιτεύγματα το, όπου αυτό είναι δυνατόν.
     Τέλος, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους την αγορά - στόχο : Αν στην ερώτηση προς τον εαυτό τους "Εάν ήμουν εργοδότης, θα έπαιρνα συνέντευξη από αυτό το άτομο ;" η απάντηση δεν είναι θετική, τότε υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει.

 

     Συνοδευτική επιστολή
 
Εάν ο υποψήφιος δεν παραδίδει προσωπικά ένα αντίγραφο του βιογραφικού του σημειώματος σε κάποιον πιθανό εργοδότη, συνήθως στο βιογραφικό σημείωμα επισυνάπτεται μια συνοδευτική επιστολή. Η συνοδευτική επιστολή είναι πολύ σημαντική για έναν υποψήφιο, καθώς τον βοηθάει να προβάλλει στο μελλοντικό εργοδότη χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που δεν μπορούν να φανούν στο βιογραφικό του σημείωμα. Στην επιστολή μπορεί να προσδιορίσει τον επαγγελματικό του στόχο, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από τη μέχρι τώρα προϋπηρεσία του, δηλώνοντας έτσι ποιό θέλει να είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ακόμα, ο υποψήφιος μπορεί να δείξει ότι είναι ενημερωμένος για τον εργοδότη στον οποίο απευθύνεται, χρησιμοποιόντας πληροφορίες σχετικά με αυτόν και τονίζοντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να εργαστεί στη συγκεκριμένη εταιρεία.

 

Τα πιο συχνά λάθη που γίνονται στο βιογραφικό :

 

  • Στοιχεία τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες ή γίνονται αιτία να αποκλειστεί ο υποψήφιος ύστερα από προσεκτική εξέταση (π.χ. ελλιπή στοιχεία με την εκπαίδευση).
  • Κενά ανάμεσα σε ημερομηνίες εργασιακής απασχόλησης
  • Συντμήσεις (π.χ., Δ.Σ. αντί Δημόσιες Σχέσεις).
  • Τεχνική ή επαγγελματική ορολογία που δεν είναι σχετική με τη θέση και δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι αναγνώστες θα καταλάβουν.
  • Περίεργο μέγεθος σελίδας, υπερβολικό περίγραμμα σελίδας, χρώμα, μορφή ή γραμματοσειρά ή οτιδήποτε εκκεντρικό. Χρήση του «Εγώ» «πρώτου προσώπου» στις δηλώσεις του υποψηφίου.
  • Υπερβολές στην έκφραση εμπειριών.
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael