ΑΡΙΣΤΟΥΧΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΕΤΑΞΕΤΑΣΤΕΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


pvaigaiou

 
 
 

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΕΤΑΞΕΤΑΣΤΕΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

ΣΕ ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (EUA).

• Τα ελληνικά πανεπιστήμια ανταποκρίνονται θετικά στη διεθνή ακαδημαϊκή αξιολόγηση, όσα και όποτε την επιζητούν, αντίθετα με το Υπουργείο Παιδείας που μένει «μετεξεταστέο» , καθώς στα ζητήματα που το αφορούν, όπως είναι χρηματοδότηση, οι υποδομές και η αυτοτέλεια των ιδρυμάτων – κάνει σταθερά βήματα προς τα πίσω.
• Το διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος διακρίνεται για την επάρκεια και τη διεθνή εμπειρία του.
    
     Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από πρόσφατη έκθεση της Ένωσης Ευρωπαϊκών  Πανεπιστημίων (EUA) που έθεσε στη βάσανο της αξιολόγησης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έπειτα από δική του επιθυμία. Η EUA λειτουργεί από το 1994 κοινό πρόγραμμα για όλα τα ιδρύματα που θέλουν να εκτιμήσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους βάσει του οποίου έχουν αξιολογηθεί έως τώρα περισσότερα από 120 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
     Η πρωτοβουλία ανήκε στον τέως πρύτανη Σωκράτη Κάτσικα και τον  τέως αντιπρύτανη Νίκο Λίτινα, που εισηγήθηκαν στη Σύγκλητο την ένταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόεδρος της ομάδας αξιολογητών ορίστηκε ο Τζον Κέλι, πρώην πρύτανης του University College του Δουβλίνου, γραμματέας ο Βέλγος Νταβίντ Κροσιέ και μέλη ο Γιόχαν Γκερλαχ, πρώην πρύτανης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου και ο Μπερτραντ Βέιλ, αντιπρύτανης του Pari XII.

     Υπεύθυνο για δυσλειτουργίες το κράτος.
 
     «Η Σύγκλητος απεδέχθη την πρόταση  και οι ακαδημαϊκές μας μονάδες συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία. Η τελική έκθεση αποτελεί ένα ισχυρότατο επιχειρηματολογικό πλαίσιο για την πορεία μας και τις σχέσεις μας με την ελληνική πολιτεία και κοινωνία», τονίζει ο σημερινός πρύτανης Ανδρέας Τρουμπής.
     Στο πόρισμά των αξιολογητών περιέχονται δεκάδες επαινετικά σχόλια για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που συντελείτε, δεν λείπουν όμως, αιτιάσεις για την κυβέρνηση, που ούτε λίγο ούτε πολύ «φωτογραφίζεται» ως υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις, την έλλειψη μέσων και τις δυσλειτουργίες του ιδρύματος.
     Συγκεκριμένα, η έκθεση αξιολόγησης καταλήγει ως εξής : «Η τελική σύσταση δεν απευθύνεται στο πανεπιστήμιο, αλλά μάλλον στην ελληνική κυβέρνηση και στους κοινωνικούς εταίρους του ιδρύματος. Καθ’ όλη την διάρκεια της αξιολόγησης η ομάδα έχει εντυπωσιαστεί από το άριστο έργο που πραγματοποιείται εκεί».

     Αναλυτικά η ελληνική πολιτεία εγκαλείται σε αρκετά σημεία, όπως:
 
1. «Ο κύριος λόγος για την έλλειψη μονίμου διδακτικού προσωπικού είναι ότι το κράτος, σε ένα δημόσιο σύστημα, είναι ανίκανο ή απρόθυμο να παράσχει στα ιδρύματα τον αναγκαίο αριθμό καθηγητών».

2. « Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των ακαδημαϊκών δασκάλων οδηγεί στη διεύρυνση του φαινομένου των  μετακινουμένων καθηγητών, που συνδυάζουν την εργασία τους μέσα στο πανεπιστήμιο με άλλες προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις στην ηπειρωτική χώρα. Αρκετοί απ’  αυτού μετέρχονται τεχνάσματα ταχυδακτυλουργού προκειμένου να ισορροπήσουν μια ζωή ανάμεσα στη Αθήνα και τα νησιά του Αιγαίου.

3. «Οι κτιριακές υποδομές στη Ρόδο και τη Σύρο δεν καλύπτουν τις εκπαιδευτικέ ανάγκες. Τα πανεπιστημιακά κτίρια στα νησιά αυτά δεν προσαρμόζονται στην εικόνα ενός σύγχρονου πανεπιστημίου».

4. Οι δαπάνες ανά σπουδαστή είναι  πολύ χαμηλές στην Ελλάδα και εκτός αυτού δεν παρέχεται δωρεάν σίτιση σε όλους, δωρεάν στέγαση στους έχοντες ανάγκη, δωρεάν συγγράμματα, εγχειρίδια και άλλες επιχορηγήσεις, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».  Με λίγα λόγια  η έκθεση των αξιολογητών αποκαλύπτει  τις εγγενείς αδυναμίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που οφείλονται κατά μείζονα λόγο στον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό, για τον οποίο υπεύθυνες είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις.
 
5. Ταυτόχρονα οι αξιολογητές διαπιστώνουν ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί «μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα αλλά και σ’ ολόκληρη την Ευρώπη με γεωγραφική διασπορά σε πέντε νησιά», που στα  λίγα χρόνια λειτουργίας του «έχει πετύχει πάρα πολλά και είναι σε θέση να κάνει σημαντικά άλματα σε ένα καινούριο μέλλον».
 
6. Το διδακτικό προσωπικό διακρίνεται, κατά τους αξιολογητές, για την επάρκεια και τη διεθνή εμπειρία του ενώ το διοικητικό για την «ποιότητα και την αφοσίωση του στην εργασία του».

     Μεγάλη μάζα φοιτητών δεν συμμετείχε στη διαδικασία της αξιολόγησης, λόγω πολιτικής διαφωνίας με το όλο εγχείρημα. Το αναφέρουν οι ίδιοι αξιολογητές στην έκθεση τους. Ορισμένες απ’ τις συστάσεις τους, ωστόσο, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς παραπέμπουν στη διαδικασία της Μπολόνιας, λόγω της οποίας βγήκε στους δρόμους σύσσωμο το πανεπιστημιακό κίνημα τα τελευταία χρόνια.
7. Προτείνεται η συνεχής αξιολόγηση των φοιτητών για όλες τις σειρές μαθημάτων υπό την αιγίδα γραφείων ποιότητας σε κάθε τμήμα, ακαδημαϊκά βραβεία στους αριστούχους σαν κίνητρο για υψηλότερες επιδόσεις αλλά και οικονομικά κίνητρα σε καθηγητές που η δουλειά τους σε διδακτικό  ή ερευνητικό επίπεδο ξεχωρίζει κατά την αξιολόγηση.
     Τα μέτρα βελτίωσης του ιδρύματος.

     Από την άλλη πλευρά συστήνονται μέτρα που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι, σημαντικό βήμα  για τη βελτίωση της ποιότητας του ιδρύματος θεωρείται η καθιέρωση πανεπιστημιακών συμβουλίων κοινοτικής ανάπτυξης σε κάθε νησί, που θα επιτρέπουν στους  κοινωνικούς εταίρους να ενημερώνονται λεπτομερώς για τα προτεινόμενα ερευνητικά προγράμματα και, με κριτήριο την ωφέλεια των νησιών, να διατυπώνουν αιτήματα στα οποία το πανεπιστήμιο θα ανταποκρίνεται 

8. Συστήνεται επίσης η προσέλκυση κάθε διεθνούς προσωπικού σε βραχυπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα και η ενθάρρυνση των φοιτητών να συμμετέχουν  σε οργανωμένα προγράμματα ευρωπαϊκής κινητικότητας, όπως το Erasmus. Προτείνεται, τέλος η ίδρυση τμημάτων μάρκετινγκ που θα κάνουν ευρύτερα γνωστή τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς τη δουλειά του πανεπιστημίου, με στόχο την προσέλκυση σπουδαστών από το εξωτερικό.

     «Λέγεται, σρεβλώς ότι τα πανεπιστήμια δεν επιθυμούν την ακαδημαϊκή αξιολόγηση, είτε από ανυπόστατη φοβία είτε από ηθελημένη αντίδραση, ώστε να μην αποκαλυφθεί η υποτιθεμένη κακή τους κατάσταση», σημειώνει ο Α. Τρούπης.
     Στο  Πανεπιστήμιο Αιγαίου απέδειξαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και κυρίως ότι εγκατάλειψη του δημόσιου πανεπιστημίου από την κυβέρνηση είναι το πρώτο πράγμα που αποκαλύπτεται  από τους αξιολογητές.

Πηγή : Εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΗΣ".

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael