ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


pvaigaiou

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.

     Επαγγέλματα με αρνητικές προοπτικές 
     Για τα επόμενα 5-10 χρόνια αρνητικές θα είναι οι προοπτικές για επαγγέλματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως γιατροί, οι οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, χημικοί, οι χημικοί μηχανικοί, οι βιολόγοι, οι γεωλόγοι, μεταλλειολόγοι, οι δικηγόροι, κ.τ.λ. Επίσης περιορισμένες είναι οι προοπτικές επαγγελμάτων μέσων μαζικής επικοινωνίας, καλών τεχνών, με την εξαίρεση ορισμένων ειδικοτήτων των εφαρμοσμένων τεχνών και ειδικότερα των γραφικών τεχνών, που στην εποχή μας συνδυάζουν την καλή γνώση της πληροφορικής.
     Αρνητικό είναι το ισοζύγιο των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων, με εξαίρεση αυτών που συνδέονται με τη διδασκαλία της πληροφορικής, της τεχνολογίας και κατά δεύτερο λόγο της αγγλικής. Έντονα αρνητικό είναι επίσης το ισοζύγιο και όλων των επαγγελμάτων που συνδέονται με σπουδές όπως η φιλοσοφία, η φιλολογία, η θεολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία, η εθνογραφία, η λαογραφία, η γεωγραφία, και η κοινωνιολογία. Η κλασική επαγγελματική διέξοδος στον ευρύτερο τομέα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της δημόσιας παιδείας που ίσχυε στο παρελθόν για θεωρητικές σπουδές όπως οι παραπάνω δεν υφίσταται πλέον σήμερα. Αυτό οφείλεται  στην υπερπαραγωγή διαρκώς αυξανόμενου αριθμού αποφοίτων από τις σχετικές σχολές, σε συνδυασμό με την ανησυχητική υπογεννητικότητα που μαστίζει τον ελληνικό πληθυσμό. Σήμερα, οι περισσότεροι απόφοιτοι από παρόμοιες θεωρητικές πανεπιστημιακές σχολές, εφόσον δεν υπάρχει εργασιακή διέξοδος σε οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι υποχρεωμένοι να στραφούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε επαγγέλματα που ελάχιστα ή καθόλου συνδέονται με τις σπουδές τους. Ακόμα ένα μεγάλο μέρος θα στραφεί σε διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές. Το θετικό στοιχείο στην περίπτωση τους είναι  ότι η βάση και το είδος των σπουδών τους επιτρέπουν σε απόφοιτους να βρουν διέξοδο σε συναφείς ή και διαφορετικές κατευθύνσεις που εκτείνονται από την επιμέλεια εκδόσεων, τη δημοσιογραφία, τις δημόσιες σχέσεις, το εμπόριο, τον τουρισμό, μέχρι και την πληροφορική.
     Οι απόφοιτοι των φυσικομαθηματικών επιστημών ευνοούνται από τη φύση των σπουδών τους, για να στραφούν, ύστερα και από κατάλληλη μετεκπαίδευση ή και εμπειρική εξειδίκευση, στον τομέα της πληροφορικής, όπου οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. Το ίδιο, αν και με μικρότερη ευκολία μπορεί να γίνει και με τους απόφοιτους άλλων θεωρητικών σποδών, οι οποίοι μπορούν επίσης να στραφούν σε επαγγέλματα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στις δημόσιες σχέσεις, στον τουρισμό ή και σε οικονομικά επαγγέλματα. Οι χημικοί μηχανικοί, οι βιολόγοι οι φαρμακοποιοί είναι δυνατό να στραφούν σε επαγγελματικές διεξόδους στην παραγωγή τροφίμων στον έλεγχο ποιότητας και περιβάλλοντος  στο εμπόριο και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Δυσκολότερη είναι η διέξοδος σε άλλα επαγγέλματα για τους μεταλλειολόγους και τους γεωλόγους, αν και εδώ υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στην πληροφορική, στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη βιομηχανία.
      Τέλος, οι σπουδές που εμφανίζουν ιδιαίτερη δυσκολία διεξόδων σε άλλες εργασιακές δραστηριότητες είναι αυτές των γιατρών, που προϋποθέτουν πολυετή τουλάχιστον επταετή εκπαίδευση, σε στενά εξειδικευμένο  εκπαιδευτικό και αντίστοιχο εργασιακό αντικείμενο που δε συγγενεύει με άλλα επαγγέλματα, εκτός του βιολόγου, του χημικού, του φαρμακοποιού, των οποίων επίσης οι προοπτικές είναι πολύ αρνητικές. Άλλωστε, ένας γιατρός, μετά από πολυετή και κοπώδη εκπαιδευτική προετοιμασία και τις υψηλές επαγγελματικές προσδοκίες που τη συνοδεύουν, πολύ δύσκολα θα δεχτεί να στραφεί σε διαφορετικό επάγγελμα.

     Επαγγέλματα με θετικές προοπτικές

     Αλλά εκτός από τα άσχημα νέα υπάρχουν και τα καλά. Σε πολλά άλλα επαγγέλματα στη χώρα μας που συνδέονται με ανώτατες ή ανώτερες σπουδές παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού με αντίστοιχα προσόντα. Τέτοια επαγγέλματα με μέλλον, με πολύ θετικές προοπτικές, είναι κατά πρώτο λόγο  εκείνα που συνδέονται με την υψηλή τεχνολογία, την πληροφορική, το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες. Πολύ θετικό είναι το ισοζύγιο όσων ειδικοτήτων συνδυάζουν τις οικονομικές σπουδές με την καλή γνώση της πληροφορικής, όπως λ.χ του οικονομολόγου – πληροφορικού, του φοροτεχνικού - πληροφορικού κ.τ.λ.
     Τα περισσότερα κατασκευαστικά, μηχανολογικά και τεχνολογικά επαγγέλματα, όπως του μηχανολόγου, του πολιτικού μηχανικού του τεχνολόγου μηχανικού κ.τ.λ. έχουν επίσης θετικές προοπτικές. Θετικό είναι επίσης το ισοζύγιο των τουριστικών, επισιτιστικών ψυχαγωγικών και θαλάσσιων επαγγελμάτων κυρίως στις περιοχές της χώρας με ικανοποιητική τουριστική ανάπτυξη.
     Στο γεωργικό τομέα, μάλλον θετικές είναι οι προοπτικές των εργαζόμενων που κατέχουν σύγχρονες γνώσεις και διάθεση ανανέωσης τους, στα πλαίσια των σύγχρονων ανταγωνιστικών απαιτήσεων της γεωργίας, της αλιείας και των συναφών κλάδων. Επίσης στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών υπάρχουν καλές προοπτικές για τους μηχανολόγους και τεχνολόγους τροφίμων, ενώ παρόμοιες διαπιστώσεις ισχύουν για τους ελεγκτές ποιότητα, τους τεχνολόγους αντιρύπανσης κτλ.
     Στα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας, σε αντίθεση με τις πολύ αρνητικές εργασιακές προοπτικές των γιατρών και των οδοντιάτρων, θετικό ή και πολύ θετικό είναι το ισοζύγιο των νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών μηχανημάτων και εργαστηρίων, των φυσιοθεραπευτών, των διαιτολόγων, των αισθητικών, των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, ειδικών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
     Τα στρατιωτικά, τα αστυνομικά, τα εκκλησιαστικά και τα δημοσιοϋπαλληλικά επαγγέλματα, λόγω της μονιμότητας εργασίας, έχουν σίγουρες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας  όμως η ένταξη στα επαγγέλματα αυτά είναι ιδιαίτερα προβληματική, αφού υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων για τις πολύ λιγότερες κενές θέσεις εργασίας αντίστοιχα. 
     Στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, του εμπορίου, στον τουρισμό, επισιτισμό και στις μεταφορές θετικό είναι το ισοζύγιο, μεταξύ άλλων, για τους εξειδικευμένους γραμματείς, τους ικανούς πωλητές και τους διανομείς εντύπων. Αντίθετα, πολύ αρνητικό είναι το ισοζύγιο για τους υπαλλήλους γραφείων με κύριο ή αποκλειστικό προσόν το απολυτήριο λυκείου.

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael