Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                 Χίος  08-01-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ΙΔΟΧ
     

    Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργσίας ΙΔΟΧ, συνολικά  131 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας.

Από τις ανωτέρω θέσεις  4 αφορούν το Νομό της Χίου και συγκεκριμένα:

Ειδικότητα   Αριθμός ατόμων
ΠΕ Νομικών,Πολιτικών, Κοινωνικών, Αθρωπιστικών Σπουδών   
ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 

 
 Διάρκεια Σύμβασης
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της χρηματοδότησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08/01/2018 μέχρι 18/01/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΜΞ465ΧΘΕ-Η7Ρ)


Πηγή: www.asylo.gov.gr   

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael