ΑΣΕΠ 4Κ/2015 : Οριστικά αποτελέσματα για 125 θέσεις Π.Ε. σε φορείς του Υπουργείου Υγείας


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  07-04-2016
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

  
ΑΣΕΠ 4Κ/2015 : Οριστικά αποτελέσματα για 125 θέσεις Π.Ε. σε φορείς του Υπουργείου Υγείας 

     Εκδόθηκαν τα   οριστικά αποτελέσματα   της Προκήρυξης  4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)  που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

      Από τις ανωτέρω θέσεις δύο (2) αφορούν το Νομό Χίου:  μία (1) θέση ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ και μία (1) θέση ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ". 

     Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

     Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael