ΑΣΕΠ 1Δ/2015: Οριστικά αποτελέσματα για 121 θέσεις διαφόρων κλάδων - ειδικοτήτων σε Δήμους της χώρας καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                   Χίος  08-04-2016     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

  
ΑΣΕΠ 1Δ/2015 : Οριστικά αποτελέσματα για 121 θέσεις διαφόρων κλάδων - ειδικοτήτων σε Δήμους της χώρας και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

     Εκδόθηκαν τα  οριστικά αποτελέσματα   της Προκήρυξης  1Δ/2015  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/29-10-2015 και 11/8-12-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό (100) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.E.) και είκοσι μίας (21) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.E.), διαφόρων κλάδων - ειδικοτήτων σε Δήμους της χώρας καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Από τις ανωτέρω θέσεις
οι δύο (2) αφορούν το Δήμο Οινουσσών: μία (1) θέση ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και μία (1) θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
οι δύο (2) αφορούν το Δήμο Ψαρρών: μία (1) θέση ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και μία (1) θέση ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Δ/2015 είχαν μόνο όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά, καθώς και όσοι είχαν διατεθεί σε αντικατάσταση - αναπλήρωση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και δεν έχουν διοριστεί (άρθρο 51 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).


aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael