ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Γ/2017


pvaigaiou

 
 
 

 
 

   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                           Χίος  04-12-2017
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 


ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Γ/2017


    
     Μόνιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Μόνιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Με την  Προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ   προβλέπεται η πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως ακολούθως:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):
- Κλάδος ΠΕ Εφοριακών, τετρακόσιες δέκα οκτώ (418) θέσεις.
- Κλάδος ΠΕ Τελωνειακών, εκατόν τριάντα (130) θέσεις


Από τις ανωτέρω θέσεις  μια  αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Χίου:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
: ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ  (με Διοικητικά - Οικονομικά πτυχία)


Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.


Πηγή: www.asep.gr 


   

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael