Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    10 - 08 - 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία 

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2020-2021 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέχρι τέσσερις (04) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Ναυτικών Μαθημάτων Πλοιάρχους Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.
ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Ένα (01) Μαθηματικό.
β) Έναν (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
γ) Ένα (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων Πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών. 


Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών στα τηλέφωνα 22710-55209, 55213
Αρμόδιοι οι: Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΥΡΙΑΝΙΑΝ Δ., Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΣΜΑ Μ. και Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Δ. 

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Πηγή: www.ynanp.gr 
aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael