ΑΕΝ Μηχανικών Χίου:Επαναπροκήρυξη για Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού


pvaigaiou

 
 
 


Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                            Χίος 12-09-2018
Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο 
                   Εργασίας


           
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                         Χίος 18-03-2015
            Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
                            Εργασίας

 
 
 

ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ:Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
    
     Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με  σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ,ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου.

     Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται "ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS" στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 26, Χίος, Ταχ. Κώδικας 82131.

     Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου στο τηλέφωνο 22710-44431. Αρμόδιοι η Διοικήτρια ΑΕΝ/ΧΙΟΥ Πλωτάρχης ΛΣ ΚΑΤΣΑΡΗ Μαρία και ο Υποπλοίαρχος ΛΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ Σταμάτιος.

                                      
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 Πηγή:www.yen.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael