Προκήρυξη εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                             Χίος  24-05-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Προκήρυξη εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

    
             Προκήρυξη για την πλήρωση εξήντα οκτώ (68) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.)  από  βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Κύμης, Ιονίων Νήσων, Σύρου, Ηπείρου, Οινουσσών, Χίου, Ύδρας και Καλύμνου, ως ακολούθως:      

 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

(με τριετή Θητεία)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

(με τριετή Θητεία)

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Γενικών

& Τεχνικών

Μαθημάτων

Ναυτικών

Μαθημάτων

Γενικών

&Τεχνικών

Μαθημάτων

Ναυτικών Μαθημάτων

Γενικών &Τεχνικών Μαθημάτων

 

ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Μία (1) θέση ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού

Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Μηχανικού Α' Τάξης Ε.Ν.

Μία (1) θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μία (1) θέση ειδικότητας Μηχανικού Α' ή Β' Τάξης Ε.Ν.

Μία (1) θέση ειδικότητας Μηχανολόγου

 

ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Μία (1) θέση ειδικότητας Πλοιάρχου Α' Τάξης Ε.Ν

 

Μία (1) θέση ειδικότητας Πλοιάρχου Β' Τάξης Ε.Ν.

 

Μία (1) θέση ειδικότητας Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών


Η υποβολή των αιτήσεων  από τους υποψηφίους,θα γίνεται τις 24-05-2019 έως και τις 24-06-2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Πηγή: www.yen.gr 

 

 

   

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael