Γενικές Πληροφορίες για την ΤΠΑ -Δράσεις


pvaigaiou

 
 
 

Περιγραφή Μέτρου 
Μέτρο 1.6: Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Σκοποί-Στόχοι:
Στα πλαίσια της πολιτικής για την απασχόληση κατά την περίοδο 2000-2006, η Περιφέρεια σκοπεύει να στηρίξει παρεμβάσεις δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, με στόχο την συγκράτηση και αξιοποίηση του ενεργού πληθυσμού της.

Αρχές Εφαρμογής:
Η Γ.Γ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), οι οικονομικοί και κοινωνικοί τοπικοί φορείς, Οργανισμοί Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλοι φορείς (όπως ΝΠΙΔ, εμπλεκόμενα υπουργεία, η Περιφέρεια, κλπ). 

Κατηγορίες πράξεων:
Συμβουλευτική, Προώθηση στην Απασχόληση, Κατάρτιση, Προκατάρτιση, Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, Δράσεις Ιατροκοινωνικής φροντίδας στους Ελληνες Τσιγγάνους.

Τελικοί Δικαιούχοι:
Ομάδες Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) που συστήνονται από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
Προϋπολογισμός:
698.236,32 Euro

Η Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου από την ομάδα συνεργαζομένων φορέων: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου (συντονιστής εταίρος), Δήμος Ομηρούπολης, Δήμος καμποχώρων, Δήμος Αγίου Μηνά, ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. και Εργατικό Κέντρο Χίου, αποτελεί ένα εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα στους ανέργους, τα άτομα ευπαθών ομάδων της περιοχής δράσης, τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος, τους επιχειρηματίες, τους πολιτικοκοινωνικούς φορείς και τους εταίρους που ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανεργίας.

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael