Ισότιμη Πρόσβαση στην εργασία


pvaigaiou

 
 
 

 « Ισότιμη Πρόσβαση »  στην εργασία

     Στο πλαίσιο του μέτρου «Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», εγκρίθηκε και υλοποιείται σχέδιο δράσης με τίτλο «Ισότιμη Πρόσβαση» στη Χίο. Το σχέδιο έχει σαν στόχο την πρόληψη της ανεργίας , την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την εργασιακή ένταξη και ενσωμάτωση των ανέργων, που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και απευθύνεται σε άνεργες και ανέργους.
     Στα πλαίσια του προγράμματος παρέχεται Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, μέσω εξατομικευμένης προσέγγισης, με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων, Δομές «ΗΓΕΜΟΝΗ»  ΗΩΣ, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Δήμου Ομηρούπολης.
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κυκλάδων, κα Τριπολίτη – ΗΩΣ Δήμου Ομηρούπολης, Βροντάδος , Χίου 22710 – 93176.   

Πηγή : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael