Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων που αφορούν την προκήρυξη 2Γ/2007


pvaigaiou

 
 
 

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων που αφορούν την προκήρυξη 2Γ/2007.

     Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση δεκαεννέα (19) θέσεων του κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών και εβδομήντα (70) θέσεων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (προκ. 2Γ/2007 – ΦΕΚ 462/30.11.2007, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
     Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Πίνακες Αποτελεσμάτων

Πηγή : ΑΣΕΠ

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael