Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού


pvaigaiou

 
 
 

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

 
     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας σε συνεδρίασή του αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για το έτος 2008 και καθόρισε τη διάρκειά του μέχρι τις 08/01/2009, τους όρους των συμβάσεων και την προθεσμία υπογραφής τους.
      Ως εκ τούτου καλούνται οι εκπρόσωποι των τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να προσέλθουν μέχρι τις 25/11/2007, στην Αθήνα στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Αγησιλάου 10, 5ος όροφος γρ. 506) ή στην Περιφέρεια στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού, προκειμένου να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
     Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού καθιστά αδύνατη την υπογραφή σύμβασης.
     Οι νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν τριετή ισχύ και διάρκεια από 09/01/2008 – 08/01/2011, με δικαίωμα ή διακοπής της συνεργασίας ή ανανέωσής της σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Πηγή: «Η γνώμη της Χίου»

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael