"Μεροκάματο" 293 ευρώ δίνει ο ΔΟΑΤΑΠ


pvaigaiou

 
 
 

"Μεροκάματο" 293 ευρώ δίνει ο ΔΟΑΤΑΠ

     Καθόλου ευκαταφρόνητα δεν είναι τα ποσά που παίρνουν καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και γενικά όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία των εξετάσεων ιατρικής και οδοντιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ. Ένας καθηγητής ΑΕΙ παίρνει έως 293 ευρώ ημερησίως, ενώ 5 ευρώ κοστίζει η κάθε ερώτηση που μπαίνει στην τράπεζα ερωτήσεων που έχει δημιουργήσει ο Οργανισμός.

     Αναλυτικά, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών ΔΕΠ και ΕΠ και λοιπών υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εξετάσεων Ιατρικής και Οδοντιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ διαμορφώνονται ως εξής:
* Μέλη ΔΕΠ
- Υπεύθυνος Οργάνωσης: 293 € ανά άτομο ημερησίως
- Επιτροπή Θεμάτων: 260 € ανά άτομο ημερησίως
- Εποπτεία μελών ΔΕΠ: 195 € ανά άτομο ημερησίως
- Επιτροπή Εκδοσης Αποτελεσμάτων μελών ΔΕΠ: 195 € ανά άτομο ημερησίως
* Διοικητικοί υπάλληλοι
- Υπεύθυνος Διοικητικών ΔΟΑΤΑΠ: 195 € ανά άτομο ημερησίως
- Υπεύθυνος Διοικητικών ΥΠΕΠΘ: 195 € ανά άτομο ημερησίως
- Επεξεργασία έκδοσης θεμάτων: 190 € ανά άτομο ημερησίως
- Συντονισμός - Γραμ. Υποστήριξη: 163 € ανά άτομο ημερησίως
- Γραμματεία 110 € ανά άτομο ημερησίως
- Παραλαβή γραπτών 65 € ανά άτομο ημερησίως
- Διόρθωση γραπτών φυλλαδίων: 110 € ανά άτομο ημερησίως
- Επιτηρητές: 65 € ανά άτομο ημερησίως
- Τεχνική Υποστήριξη 90 € ανά άτομο ημερησίως
* Θεματοδοσία
- Τράπεζα ερωτήσεων ανά μάθημα: 5 € ανά ερώτηση
- Επεξεργασία θεμάτων ανά μάθημα: 58 € ανά τρίωρο συνεδριάσεων
- Συντονιστές συνεδριάσεων θεματοδοτών: 2.500 € ανά άτομο
- Ηλεκτρονική υποστήριξη θεματοδοσίας: 1.200 € ανά άτομο
- Γραμματειακή Υποστήριξη Θεματοδοσίας: 1.300 € ανά άτομο.

Πηγή:www.proslipsis.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael