Προκήρυξη του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του πανεπιστημίου Αιγαίου για ένα στέλεχος Πληροφορικής


pvaigaiou

 
 
 

   
Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Εργασίας
 
 
 
 
 Χίος   29-2-2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την αριθμ. 406/Μ/08 Προκήρυξη του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αφορά την ανάθεση έργου ορισμένου χρόνου σε εξωτερικό συνεργάτη, χρονικής διάρκειας έως 12 μήνες, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου, ειδικοτήτας Πληροφορικής.  
    
     Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί με οπόιοδήποτε τρόπο το αργότερο έως και τις 7/3/2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Φωστίνη 31, 82100 Χίος, τηλ: 22710 35412, fax: 22710 35499, υπόψη κ. Α. Κυριακάκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
     Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael