Πρόσληψη προσωπικού από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε


pvaigaiou

 
 
 

    
 
Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Εργασίας
  
 
 
Χίος   28-07-2009
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Γνωστοποιείται ότι από την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009 ξεκινάει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την  Προκήρυξη των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ(8) μηνών,  συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, της ειδικότητας (ΔΕ) Διανομέα  για την κάλυψη εποχικών αναγκών σε υπηρεσίες του Νομού Χίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009.

     Περισσότερες πληροφορίες στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα, 82 100 ΧΙΟΣ, αρμόδιος υπάλληλος ο κος Φραγκούλης Ισίδωρος, στο τηλέφωνο 22710-44350.

Προκήρυξη

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael