Πρόσληψη 34 ατόμων από το Δήμο Χίου


pvaigaiou

 
 
 

         
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                           Χίος  28-05-2015
            Διαδικτυακό Παρατηρητήριο
                             Εργασίας
 

  
           Πρόσληψη 34 ατόμων από το Δήμο Χίου

   
  Η Δήμος Χίου, με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμο Χίου, των ειδικοτήτων ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρων, οκτώ (8) άτομα, ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων, τρία (3) άτομα και ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Απορριμματοφόρου, είκοσι τριών (23) άτομα. 
   
    
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 28 Μαιου 2015 και λήγει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015.

     Πληροφορίες και υποβολή των αιτήσεων σ
το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Δήμου Χίου, στην οδό Δημοκρατίας 2, 82100 ΧΙΟΣ, υπόψη κας Φραγκάκη Μαρίας ή Γεωργιλή Μαρίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 22713 50817 και 22713 50815.


                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
        

  

  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael