Το πρόγραμμα εξετάσεων του εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών


pvaigaiou

 
 
 

Το πρόγραμμα εξετάσεων του εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

     Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν στις 6-12-2008 και 7-12-2008 στο κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και στο αμφιθέατρο «Ευρυγένης» του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), που βρίσκονται στο Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, τέρμα Φοίνικα.
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:
  • Σάββατο, 6-12-2008, ώρα 9:00 : 1ο θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών
  • Σάββατο, 6-12-2008, ώρα 17:00 : Θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου
  • Κυριακή, 7-12-2008, ώρα 9:00 : 2ο θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών
  • Κυριακή, 7-12-2008, ώρα 17 :00: Θέμα Γενικής Παιδείας
Οι υποψήφιοι μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος σχετικού με την εξεταστέα ύλη.
Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν στις 6-12-2008 και 7-12-2008 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:
 
  • Σάββατο, 6-12-2008, ώρα 9:00: Α΄Θέμα Αστικού Δικαίου-Εμπορικού Δικαίου-Πολιτικής Δικονομίας
  • Σάββατο, 6-12-2008, ώρα 17:00: Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία
  • Κυριακή, 7-12-2008, ώρα 9:00: Β΄Θέμα Αστικού Δικαίου-Εμπορικού Δικαίου-Πολιτικής Δικονομίας
  • Κυριακή, 7-12-2008, ώρα 17:00: Θέμα Γενικής Παιδείας
Οι υποψήφιοι μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες σχετικούς με την εξεταστέα ύλη.
      Και για τις δύο κατευθύνσεις η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες. Η προσέλευση των υποψηφίων θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα από την έναρξη της γραπτής εξέτασης. Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα. Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς, κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Πηγή: www.diorismos.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael