Προκήρυξη για την πρόσκληση ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή.


pvaigaiou

 
 
 

        
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                           Χίος  27-04-2015
            Διαδικτυακό Παρατηρητήριο
                             Εργασίας
 

  
 Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου
                         με έμμισθη εντολή

   
  Η Δήμος Χίου, με την αριθμ. πρωτ. 6177/24-02-2015 προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Χίου. 
     Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε το Σάββατο 18 Απριλίου 2015 και λήγει τη Δευτέρα 18 Μαϊου 2015.
     Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χίου. Αρμόδιος κ. Στρουμπάκης Ιωάννης, διεύθυνση Δημοκρατίας 6, τηλέφωνο επικοινωνίας 22713 50816.


                                     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
         

  

  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael