Δεν αλλάζει φέτος το εξεταστικό συστημα


pvaigaiou

 
 
 

Δεν αλλάζει φέτος το εξεταστικό σύστημα
 

     Ενημερωτικές συζητήσεις με τους μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου πρέπει να κάνουν οι διευθύνσεις των σχολείων, προκειμένου τα παιδιά να γνωρίζουν καλά το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας αλλά και κάθε άλλο που αφορά στις εξετάσεις.
     Σχετική εγκύκλιο θα εκδώσει επικαιροποιημένη το υπουργείο Παιδείας η οποία πρέπει να αναρτηθεί στα σχολεία και να δίνεται σε παιδιά και γονείς εφόσον το επιθυμούν να γνωρίζουν πλήρως το σύστημα.
     Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας συστήνουν επίσης στους διευθυντές ότι είναι σκόπιμο να ενημερώνονται σχετικά και οι μαθητές της προτελευταίας τάξης, ώστε πριν από την εγγραφή τους στην τελευταία τάξη να είναι γνώστες του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φέτος λόγω της αλλαγής της κυβέρνησης ίσως γίνουν κάποιες βελτιώσεις στο σύστημα (σε τεχνικά όμως μόνο ζητήματα) και μόνον εφόσον κριθεί αναγκαίο, αλλά η ουσία του εξεταστικού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει εν μέσω της σχολικής χρονιάς και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για παιδιά και γονείς. Συνεπώς καλό είναι να είστε ενήμεροι και εφόσον γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις, το υπουργείο θα τις κοινοποιήσει έγκαιρα.
 
Αναλλοίωτες λεπτομέρειες

Από σήμερα και στα επόμενα τεύχη θα σας δίνουμε ορισμένες σχετικές λεπτομέρειες για να τις εμπεδώνετε τόσο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μαθητές της Γ Λυκείου όσο και της Β Λυκείου .
Πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι:
     Οι μαθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο στα τέσσερα μαθήματα Κατεύθυνσης και σε δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, από τα οποία το ένα είναι υποχρεωτικά η Νεοελληνική Γλώσσα και το άλλο μπορούν να το επιλέξουν μεταξύ των μαθημάτων: Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική .
     Για την επιλογή του δεύτερου μαθήματος Γενικής Παιδείας ο υποψήφιος πρέπει να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο, καθώς και τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που τα αντικαθιστούν με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (έγινε αναλυτική παρουσίαση του θέματος και επισημάνθηκαν οι παγίδες αλλά και τα προνόμια στο προηγούμενο τεύχος, θα υπάρξει δε επάνοδος στο αντικείμενο και σε επόμενη δημοσίευση).
     Αν τα επιστημονικά πεδία που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος έχουν ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε (π.χ. μαθητής Θετικής Κατεύθυνσης που επιλέγει 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα μαθήματα της Κατεύθυνσής του), τότε ο υποψήφιος αυτός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας οποιοδήποτε από τα τέσσερα επιλεγόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. μαθητής Θετικής κατεύθυνσης που επιλέγει το 1ο και το 2ο Επιστημονικό Πεδίο) ο μαθητής αυτός θα πρέπει να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας εκείνο από τα τέσσερα επιλεγόμενα, το οποίο μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ιστορία Γενικής Παιδείας. Εφόσον ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας το οποίο πρέπει να επιλέξει και να εξετασθεί σε πανελλαδικό επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και τα Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει και να εξετασθεί σε πανελλαδικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Σε αυτή την περίπτωση τα εξεταζόμενα μαθήματα γίνονται επτά. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, αν δεν έχει εξετασθεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξετασθεί σε πανελλαδικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.
 
Ποιοι υποψήφιοι καταθέοτυν δήλωση τον Φεβρουάριο

     Η επιλογή του δεύτερου μαθήματος Γενικής Παιδείας στο οποίο οι υποψήφιοι επιθυμούν να εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο ή του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», στο οποίο επίσης επιθυμούν να εξεταστούν επίσης σε πανελλαδικό επίπεδο, γίνεται με αίτηση-δήλωση που υποβάλλουν στο Λύκειο στις αρχές Φεβρουαρίου 2010 (οι αιτήσεις-δηλώσεις για τις Πανελλαδικές του 2009 υποβλήθηκαν το διάστημα 1-20 Φεβρουαρίου).

Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιες κατηγορίες υποψηφίων θα μπουν αυτήν τη σεζόν στην παραπάνω διαδικασία. Αίτηση πρέπει να καταθέσουν αυτοί που έχουν να δηλώσουν:

  • Το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.
  • Αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
  • Αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική).
  • Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές.
  • Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
  • Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
      Οι απόφοιτοι υποβάλλουν επίσης αίτηση-δήλωση στο ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο θα δηλώνουν επιπλέον και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξετασθούν.
      Η αίτηση-δήλωση δεν θα αποστέλλεται στα Γενικά Λύκεια σε έντυπη μορφή, αλλά θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνεται στο Λύκειο ηλεκτρονικά με σχετικό πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα ενημερωθείτε μέσω εγκυκλίου του υπουργείου.
     Η αίτηση αυτή του υποψηφίου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. Αν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Κατεύθυνσης, Γενικής Παιδείας ή Επιλογής που επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0)

Πηγή: " www.ethnos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael