Προσλήψεις από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου


pvaigaiou

 
 
 


              
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                           Χίος  26-06-2014
            Διαδικτυακό Παρατηρητήριο
                             Εργασίας
 

  
   Προσλήψεις από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

     Το Δ.Σ. της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

δύο (2) θέσεων εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου στη Χίο, με ειδικότητα:
Ψυχίατρος με τίτλο σπουδών Π.Ε. (μερικής απασχόλησης)
Ψυχολόγος με τίτλο σπουδών Π.Ε. ή απόφοιτος Τμήματος Φ.Π.Ψ. (πλήρους απασχόλησης)

δύο (2) θέσεων εργασίας στην Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για παιδιά /εφήβους, ενήλικες και οικογένειες στη Χίο, με ειδικότητα:
Εργοθεραπευτής με τίτλο σπουδών Τ.Ε. (πλήρους απασχόλησης)
Ειδικός παιδαγωγός με τίτλο σπουδών Π.Ε.
  
     Η πρόσληψη θα έχει τη μορφή σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Αίτηση Υποψηφιότητας
Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου προβλέπεται)
Βιογραφικό Σημείωμα
Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (για τους υποψηφίους της ΚΜΨΥ)

     Επίσης θα συνεκτιμηθούν: προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

     Συγκεκριμένα, για τη θέση του εργοθεραπευτή θα συνεκτιμηθούν η εξειδίκευση σε εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας και στη δομημένη εκπαίδευση και για τη θέση του ειδικού παιδαγωγού η εξειδίκευση σε μεθόδους αποκατάστασης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, Ν.Υ., ΔΕΠ-Υ, ΔΑΦ.
     Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.
     Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 10:00-14:00 από τη δημοσίευση της παρούσης ως τις 7/7/2014.
     Πληροφορίες δίνονται από την γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 9:00 – 16:00, στο τηλέφωνο 22710 20000.

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael