Διημερίδα στη Νάουσα σε συνδιοργάνωση με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο του περιφερειακού τύπου


pvaigaiou

 
 
 

Διημερίδα στη Νάουσα σε συνδιοργάνωση με το γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο του περιφερειακού τύπου

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Στη Νάουσα σε  διημερίδα που διοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Δήμος Νάουσας σχετικά με το ρόλο του περιφερειακού τύπου, συμμετείχε ως εισηγήτρια η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ε. Τζαμπάζη.
     Σε ημερίδα με θέμα «50 χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα στον Τύπο και τα ΜΜΕ της Περιφέρειας» που διοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Δήμος Νάουσας, συμμετείχε ως εισηγήτρια η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ε. Τζαμπάζη, το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008 στη Νάουσα. Η εισήγηση της Ευρωβουλευτού είχε τίτλο «Ο Περιφερειακός Τύπος και η Συμβολή του στην Ενημέρωση, τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη».
     Στην εισαγωγή της εισήγησής της, η κ. Τζαμπάζη επεσήμανε ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση και την ελευθερία της έκφρασης αποτελεί τον πυρήνα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα, τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει ο περιφερειακός τύπος λόγω της άμεσης και εγγύτερης ενασχόλησής του με τα ειδικά προβλήματα της ευρωπαϊκής περιφέρειας, η Ευρωβουλευτής τόνισε ότι τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας έχουν τη δυναμική να αποτελέσουν σημαντικό όχημα για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική και το έργο των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων, καθώς και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
     Από την προσωπική της εμπειρία, ως μέλος των Επιτροπών «Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων» και «Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Τζαμπάζη μετέφερε στους παρευρισκομένους σκέψεις της σχετικά με τον ιδιαίτερο ρόλο του περιφερειακού τύπου στην προσπάθεια για την επίτευξη της αειφορίας, την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
     Έχοντας παραθέσει παραδείγματα πρωτοβουλιών και δράσεων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, καθώς και ευρωπαϊκών πολιτικών που ενθαρρύνουν ή/ και επιβάλλουν την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής, η κ. Τζαμπάζη τόνισε ότι τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης μπορούν να συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αφύπνιση των πολιτών και στη διαμόρφωση «πράσινων συνειδήσεων». Όπως όμως υπογραμμίσθηκε, η διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών από τα ΜΜΕ δεν αρκεί για ανάληψη δράσης εκ μέρους του κοινού προς την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση πρέπει να οδηγήσει στην περιβαλλοντική γνώση και συνακόλουθα στην περιβαλλοντική αφύπνιση και δράση.
     Όσον αφορά στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την αλλαγή των νοοτροπιών έναντι στην αναπηρία, η κ. Τζαμπάζη υποστήριξε ότι η διαμόρφωση μιας ανοιχτής κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με τη συμβολή των κοινωνικών φορέων και του πολίτη γενικότερα. Και τα ΜΜΕ μεταδίδοντας λέξεις, έννοιες, ιδέες, δομές και αξίες, μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση.
     Μεταξύ των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στην κατεύθυνση της άρσης του κοινωνικού στιγματισμού που αναπαράγεται από τα ΜΜΕ, όπως ανέλυσε η κ. Τζαμπάζη, συγκαταλέγεται η βελτίωση του τρόπου προσέγγισης και προβολής της αναπηρίας, η ενίσχυση της εκπροσώπησης των ΑμεΑ στα μέσα ενημέρωσης, η ενίσχυση των συμπράξεων των ΜΜΕ με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑμεΑ και η οικοδόμηση περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων σταθερής συνεργασίας. Αναφερόμενη στη νέα Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας, η Ευρωβουλευτής έκανε λόγο για τις κατάλληλες προσαρμογές στις οποίες οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα πρέπει να προβούν από το 2009, ώστε οι υπηρεσίες τους να είναι προσβάσιμες στα άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία. Οι προσαρμογές αυτές μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν τη χρήση νοηματικής γλώσσας, υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής και εύχρηστων καταλόγων επιλογών (menu).
     Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της η κ. Τζαμπάζη τόνισε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναγνωρίζει και σέβεται το ρόλο του Τύπου και ιδιαίτερα τον ελεγκτικό των εξουσιών και θεσμών χαρακτήρα του, αλλά και την αναντικατάστατη προσφορά του ως εργαλείου ενημέρωσης και προβολής  των επιτευγμάτων της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας τα οποία δικαιούται να απολαμβάνει ο Έλληνας ως Ευρωπαίος πολίτης. Στη συνέχεια η Ευρωβουλευτής επανέλαβε ότι ο δρόμος για να έχει η περιφέρεια, σε όλα τα επίπεδα, τις ευκαιρίες που τις αξίζουν, περνάει μέσα από τη διαρκή και ενεργό σχέση του περιφερειακού τύπου με την ευρωπαϊκή οικογένεια.
     Και σε αυτή την προσπάθεια τα διαθέσιμα εργαλεία είναι πολλά. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσιογραφικής Κατάρτισης και η Οργάνωση «Δημοσιογράφοι στην Ευρώπη» μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη και προστιθέμενη αξία στις εθνικές και περιφερειακές προσπάθειες δημοσιογραφικής κατάρτισης, ενώ το πρόγραμμα υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα για την περίοδο 2007-2013 -MEDIA, καθώς και τα επιμέρους Περιφερειακά και Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης.
     «Σήμερα, η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε νέες σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει προκείμενου να προστατεύσει το μέλλον της και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που δημιούργησε με βάση την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η προσπάθεια για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και για να καταστεί αυτή απτή πραγματικότητα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες [..] αφορά και τον τύπο εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Με το συνδυασμό λοιπόν, της δράσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και της ανάληψης ακόμη πιο ενεργού ρόλου από τα περιφερειακά ΜΜΕ, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα αειφόρο μέλλον. Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει: Συμμετοχή και συνεργασία, για να κάνουμε τις κοινωνίες μας βιώσιμες και συμμετοχικές», δήλωσε η κ. Τζαμπάζη.

Πηγή: www.chiosnews.com

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael