Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ)


pvaigaiou

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ), στα πλαίσια του Μέτρου 4.12 του ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 25% από Εθνικούς Πόρους, πρόκειται να υλοποιήσει το Σχέδιο Δράσης: «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΟΠΑΑΧ ΤΟΥ ΕΠΑΑΑΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Περιοχές εφαρμογής του σχεδίου είναι οι : ολόκληρη η νήσος Σάμος, από την Χίο οι περιοχές ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΙΩΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΨΑΡΩΝ, ΑΜΑΝΗΣ και από την Λέσβο οι περιοχές ΑΓΙΑΣΟΥ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΡΑΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ, ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΜΥΘΗΜΝΑΣ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ.
Συγκεκριμένα πρόκειται να επωφεληθούν 76 συνολικά άτομα που διαμένουν στους παραπάνω Δήμους και Κοινότητες.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι άνεργοι /άνεργες (που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ) συμπεριλαμβανομένων ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αλλά και υποαπασχολούμενοι/ες. Ως υποαπασχολούμενοι νοούνται όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ως κύριο Ταμείο Ασφάλισης και το ατομικό τους εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τα 3.000€ σύμφωνα με το ΦΕΚ 494/18.04.2006.
Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να εφοδιαστούν από το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ/ΤΥ) του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι, το ειδικό παραπεμπτικό, το οποίο θα καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Για τους άνεργους/ες
1.  Παραπεμπτικό από το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ ή την Τοπική Υπηρεσία όπου είναι γραμμένος ο άνεργος.
2.  Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου.
3.  Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση.
4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση.
5.  Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών/ξένων γλωσσών.
6.  Φωτοτυπία Τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία
7.  Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.
 
Για τους υποαπασχολούμενους:

1 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα όπου είναι γραμμένοι
2 Φωτοτυπία Τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας Χίου, παραλία Βροντάδου, τρεις Μύλοι, Βροντάδος, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30 - 14:30.
 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2271094046.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελένη Κωστάλα
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 21 Μαΐου 2007 έως και την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2007. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά αμέσως μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael