Οδηγίες για το βιογραφικό των εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικών Σχολείων


pvaigaiou

 
 
 

Οδηγίες για το βιογραφικό των εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικών Σχολείων

   
  Με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας καθορίζει τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει να δηλώνουν στο βιογραφικό τους σημείωμα όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και επιθυμούν να διοριστούν σε οργανικές θέσεις των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων ή να προσληφθούν σε αυτά ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

1. Καθορίζουμε τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει να δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που συντάσσονται από το ΑΣΕΠ και επιθυμούν να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων ή να προσλαμβάνονται σε αυτά ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αξιολογεί την αίτηση κάθε υποψηφίου προκειμένου να διαπιστώσει, από την εξέταση των δηλουμένων στοιχείων, αν μπορεί να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα στα εκκλησιαστικά σχολεία και αν πράγματι έχει έφεση να υπηρετήσει σε αυτά και να συμμετέχει δημιουργικά στις λατρευτικές και άλλες δραστηριότητές τους.

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η γενική μόρφωση, η εργατικότητα, η επιστημονική  κατάρτιση του υποψηφίου σε επί μέρους εκκλησιαστικά ζητήματα, καθώς και η ευσυνειδησία, η ειλικρίνεια, η ανιδιοτέλεια, το ήθος και η αφοσίωσή του στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

2. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου τεκμηριώνονται και από συστατική επιστολή προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους στο χώρο της Ορθοδοξίας, η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, δηλαδή να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν αξιολογηθεί ο υποψήφιος.

3. Για υποψήφιο εκπαιδευτικό που είναι εν ενεργεία εφημέριος ή διάκονος, κατατίθεται βεβαίωση του Επισκόπου του ότι συναινεί στο διορισμό ή την πρόσληψή του σε εκκλησιαστικό σχολείο.

4. Με την αξιολόγηση του υποψηφίου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, βάσει των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος ή και της συστατικής επιστολής, δεν μπορεί να τροποποιείται η σειρά κατάταξης του υποψηφίου όπως αυτή ορίζεται στους σχετικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

5. Όταν το Συμβούλιο κρίνει υποψήφιο ως μη κατάλληλο για διορισμό ή πρόσληψη στα εκκλησιαστικά σχολεία, οφείλει να αιτιολογεί πλήρως και επαρκώς την κρίση του.

Πηγή: " www.proslipsis.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael