Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου


pvaigaiou

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χίος 21.1.08
Α.Π. : 127

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προσλάβει, εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις, διδάσκοντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80) για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2007/2008 στα γνωστικά αντικείμενα:
- Διεθνές Management
- Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στις Ναυλώσεις – Ναυτασφαλίσεις
- Πληροφορικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα ναυτιλίας και μεταφορών
- Ποσοτικές μέθοδοι και εφαρμογές
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 22710 35212 ή 22710 35202 ή στην διεύθυνση
www.stt.aegean.gr. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη Γραμματεία μέχρι την Πέμπτη 31.01.08.

Ο Πρόεδρος
Νικήτας Νικητάκος
Καθηγητής

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael